SGK Emeklilik ve Sigortalılık İşlemlerini İçeren Kapsamlı Genelgeyi Yayımladı

0

Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü emeklilik ve sigortalılık işlemleri hakkında geniş kapsamlı bir genelge yayımladı.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yayımladığı genelge önemli konu başlıklarını içerirken, söz konusu genelge 25 ana başlık altında toplandı. Genelgenin tamamına ulaşmak isteyen vatandaşlar SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi üzerinden genelgenin tamamına ulaşabilecek olup, söz konusu 25 ana başlık aşağıdaki şekilde düzenlendi:

1- Aylığa Hak Kazanma Koşullarını Etkileyen Temel Emeklilik Kavramları

2- Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarından Sağlanan Yardımlar

3- Malullük Sigortası

4- Yaşlılık Sigortası

5- Ölüm Sigortası

6- Uzun Vadeli Sigorta Kollarına İlişkin Ortak Uygulamalar

7- Yurtdışı Borçlanmasında Tahsis İşlemleri

8- Aylık Hesaplama Sistemi

9- İntibak İşlemleri

10- Alt Sınır Aylıkları

11- Gelir ve Aylıkların Birleşmesi

12- Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süre Uygulaması

13- Mahkeme Kararlarının Uygulanması

14- Sevk ve Kontrol Muayene İşlemleri, Masrafların Karşılanması, Kurum Sağlık Kurulları ve İtiraz İşlemleri

15- Sosyal Yardım Zammı ve Telafi Edici Ödemeler

16- Avans Ödemesi, Ek Ödemeler ve Bayram İkramiyesi

17- Gelir ve Aylıkların Peşin Sermaye Değerleri ve Üçüncü Kişilerin Sorumluluğu

18- Belediye Başkanları

19- Vazife Malullüğü

20- 667, 670, 675, 684 ve 690 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile İlgili Emeklilik Mevzuatına İlişkin Düzenlemeler

21- Yersiz Ödemeler

22- Emeklilik Talebinden Sarfınazar Edilmesi, Gelir ve Aylıkların Ödenmesi, Düzeltilmesi ve Artırılması

23- Tarım Sigortası

24- Kanunun Ek Maddelerine Göre Sigortalı Sayılanların Emeklilik İşlemleri

25- Diğer Hususlar ile birlikte toplamda 25 başlıkta anlatılan kapsamlı bir genelge yayımlandı.

 

 

 

Resim Gerd Altmann tarafından Pixabay‘a yüklendi

Bir yorum bırakın