Grup Performansı

0

Bir grup tarafından yerine getirilecek görevde grubun performansını belirleyen birçok etken bulunmaktadır, grubun üretime ilişkin normları, grup üyelerinin yapılacak işle ilgili yetenekleri, grubun sargınlığı, iletişim örüntüsü gibi ancak bunların yanında en önemli etken görevin türüdür.

Görev türleri

Steiner gruplar tarafından yapılan görevleri anlamakta oldukça faydalı olabilecek bir sınıflama önermiştir.

1-Eklemeli görevler: Grup performansının grup üyelerinin tek tek performanslarının toplamına eşit olan görevler. Grup performansı tüm üye performanslarının toplamı ile oluştuğundan, bu tür görevlerde en yeteneksiz, en tembel üyenin bile grup performansına katkısı olur.

Örnek: halat çekme, ev taşıma

2-Tümlemeli görevler: Tümlemeli görevlerde grubun her üyesi görevin bir parçasını veya bir alt görevi yapmaktadır. Grubun performansını en yeteneksiz üye belirler, en yavaş üyenin hızı işin bitirilme süresine etki eder.

Steiner dağa tırmanan ekipten tamamının zirveye çıkması en yavaş tırmanan üyenin performansı belirler der.

Örnek: otomobil toplama

3-Ayrışımlı görevler: Karar verme süresi ile ilgili görevlerde ortaya çıkar, bir probleme çözüm bulma gibi görevlerdir. Bu gibi görevlerde tek bir üye bile doğru çözümü bulursa grup görevini başarı ile tamamlamış olacak. Bu nedenle grubun performansı en yetenekli üye tarafından belirlenir.

4-Ortalamalı görevler: Tüm üyelerin performanslarının ortalamasına eşittir. Ortak karar alınması gereken görevlerdir.

Eklemeli ve ortalama görevlerde grup daha iyi performans gösterirken, tümlemeli ve ayrışımlı görevlerde birey daha iyi performans gösterir.

Beyin fırtınası:

Gruplar belirli kurallara uygun şekilde fikir üretirlerse bireyden daha başarılı olurlar bu kurallar;

1-Ne kadar saçma görünürse görünsün aklına gelen tüm fikirleri söyle

2-Grup ne kadar çok fikir üretirse o kadar iyi olur

3-Eleştirilmekten korkma

4-Tüm fikirler gruba aittir, dolayısıyla grupta birinin söylediği fikir üzerine yeni fikirler geliştirilir.

Grup Performansını Olumsuz Yönde Etkileyen Etkenler

Süreç Kaybı  Ve Sosyal Kaytarma (Ringelman Etkisi)

Grupların gerçek performansını göstermesi, potansiyel performanslarının altında kalmalarının  2 olgudan kaynaklandığı düşünülmektedir.

1-Süreç kaybı: Grup süreçlerine ilişkin nedenlerden dolayı grup performansında ortaya çıkan bir düşme, süreç kaybı iki şekilde gerçekleşir

1.1 Koordinasyon kaybı: Üyelerin yetenek, güç ve çabalarını ne ölçüde doğru ve etkili biçimde koordine edebildikleri ile ilgili.

1.2 Güdü kaybı (motivasyon): Grup üyelerini güdülenme düzeylerinin azalması nedeniyle yeterince çaba göstermemesi.

Bir grupta ne ölçüde ve türde süreç kaybı yaşanacağını kısmen grubun, kısmen de görevin özellikleri belirler

2- Sosyal kaytarma (Ringelman etkisi): İnsanların bir gurup içinde çalışırken yalnız oldukları durumlara göre daha az çaba sarf etme dolayısıyla daha az ürün çıkarma eğilimi.

Halat çekme oyununda tüm üyelerin oyuna maksimum güçle asılabilmesi, aynı anda uygulamaları gerekli bir üye gecikirse, koordinasyonu sağlayamazsa, yeterli motivasyonu yoksa olmaz.

Eklemeli görevler: grup performansı tek tek üyelerinin etkili olduğu eklemeli görevlerde hem koordinasyon hem motivasyon kaybı etkili olur. (süreç kaybı yaşanabilir)

Tümlemeli görevler: grubun performansının en yeteneksize bağlı olduğu görevlerde güdü kaybı önemlidir

Ayrışımlı görevler; yeteneksiz üyeler motivasyon kaybına uğrayabilir.

Ne zaman kaytarma gösterilir/gösterilmez

1-Başka bir grupla rekabet varsa, grup üyesi kaytarma göstermez

2-Tektek üyelerin performanslarının tespit edilebildiği durumlarda kaytarma olmaz

3-Sargın gruplarda üye tek başına olduğu kadar performans gösterir

4- Grup büyüdükçe kaytarma artar

5-Eğer birey grubun başarısı için kendi katkısının önemli olduğunu düşünürse daha fazla performans gösterir

Toplumcu kültürlerde kaytarma bireyci kültürlere göre daha az görülür ne zaman bireyin içinde bulunduğu grup iç grup olursa daha az kaytarma oluyor, grup iç grup olmadığında  (çamura saplanmış arabayı çıkaran grup) kaytarma olabilir fark etmiyor ve son olarak  kaytarma kadınlarda daha az görülüyor.

 

Bir yorum bırakın