O Kanun Resmi Gazete ’de Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi

0

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde çalışan personelleri çok yakından ilgilendiren yasal düzenleme 12 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Gelir İdaresi Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda çalışan personellere 12 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 7176 sayılı Kanunla 5 yıl içerisinde iki defa yapılacak olan kurum içi özel uzmanlık sınavına katılma hakkı verildi.

Söz Konusu Kanunla Yayımlanan Düzenleme

“Geçici Madde 1 – Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı kadrolarında bulunan ve sınav tarihi itibarıyla en az üç yıl görev yapan, uyarma ve kınama hariç son üç yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan, Defterdarlık Uzmanı ve Gelir Uzmanı olabilmek için yaş ve öğrenim alanı şartları hariç mevzuatında öngörülen diğer şartları taşıyan personelden; usul ve esasları Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenerek kadrolarında bulundukları Kurum tarafından bu maddenin yayımı tarihinden itibaren, beş yıl içinde iki defa yapılacak sınavda başarılı olanlar, kurumlarında Defterdarlık Uzmanı ve Gelir Uzmanı kadrolarına atanırlar.”

Bu düzenlemeye göre,

1- Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığında, sınav tarihi itibariyle en az 3 yıldır çalışanlar sınava girebilecek.

2- Sınava gireceklerin uyarma veya kınama hariç bir disiplin cezası almamış olması gerekiyor.

3- Defterdarlık Uzmanı ve Gelir Uzmanı olabilmek için yaş ve öğrenim alanı şartları aranmayacak.

4- İki kurumda çalışan memurlar, beş yıl içinde iki defa yapılacak sınava girebilecek.

Yayımlanan Kanun sonrasında ilgili kurumlarda çalışan personeller açılacak olan kurum içi uzmanlık sınavını beklemeye başladı.

 

 

Bir yorum bırakın