Moody’s Türkiye’nin Kredi Notunu Düşürdü

0

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s yayınlamış olduğu raporda Türkiye’nin kredi notunu düşürdüğünü açıkladı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s son günlerde ABD ile yaşanan S400 krizi ve döviz piyasalarında yaşanan hareketlilik sonrasında Türkiye’nin kredi notunu Ba3’ten B1’e düşürürken, görünümü negatif olarak belirledi.

Moody’s tarafından yapılan açıklamada “Türkiye’nin döviz rezervi tamponları zayıf ve bunların gelecek 2 yılda ekonomi genelindeki kısa vadeli yükümlülüklere göre daha da zayıflaması bekleniyor” ifadelerine ver verilirken Türkiye ekonomisinin kırılgan olduğuna dikkat çekilerek ülkedeki döviz rezerviyle ilgili olarak uyarılarda bulunuldu. Yayınlanan raporda aynı zamanda kurumlara olan güvenin zayıfladığı vurgusu yapılırken, bu konuda gerekli önlemlerin alınmadığı belirtildi.

Bakanlıktan Moody’s Kararına Tepki

Öte yandan Moody’s tarafından açıklanan rapora Hazine ve Maliye Bakanlığı tepki gösterdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Ekonomik kırılganlıklar değerlendirilirken dikkate alınması gereken bir diğer unsur da ekonomik aktörlerin borçluluk düzeyidir. Türkiye, hem toplam ekonomi hem de her bir ekonomik aktör düzeyinde bakıldığında oldukça güçlü bir performans göstermektedir” ifadelerine yer verilirken, alınan kararın Türkiye ekonomisinin temel göstergeleriyle bağdaşmadığının altı çizildi.

Hangi Kredi Notu Ne Anlama Gelir

(TR) AAA

(TR) AA+

(TR) AA

(TR) AA- En yüksek kredi kalitesi. Finansal yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyeti son derece yüksek. Menkul kıymet ise, risksiz devlet tahvilinden biraz daha fazla riske sahip.

(TR) A+

(TR) A  Kredi kalitesi çok yüksek. Finansal yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyeti çok yüksek. İşletmedeki ani değişiklikler, ekonomik ve finansal koşullar yatırım riskini önemli sayılmayacak bir miktarda arttırabilir.

(TR) A-

(TR) BBB+ – Finansal yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyeti yüksek ancak olumsuz ekonomik koşul ve değişimlerden etkilenebilir.

(TR) BBB

(TR) BBB- Finansal yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyeti yeterli ancak olumsuz ekonomik koşul ve değişimlerden etkilenme riski daha fazla. Menkul kıymet ise, uygun koruma parametrelerine sahip ama ihraççının olumsuz ekonomik koşul ve değişimler dolayısıyla yükümlülüğünü yerine getirme kapasitesi zayıflayabilir.

Uzun vadeli BB, B, CCC ve kısa vadeli B, C kategorisinde derecelendirilen kurum ve menkul kıymetler, piyasa tarafından “spekülatif” olarak değerlendirilmelidir.

(TR) BB+

(TR) BB

(TR) BB- Asgari seviyede spekülatif özelliklere sahip. Kısa vadede tehlikede değil ama olumsuz finansal ve ekonomik koşulların yarattığı belirsizliklerle yüz yüze. Menkul kıymet ise, yatırım yapılabilir seviyenin altında ama zamanında ödeme mevcut veya diğer spekülatif kıymetlerden daha az tehlikede. Ne var ki, ihraççının olumsuz ekonomik koşul ve değişimler dolayısıyla yükümlülüğünü yerine getirme kapasitesi zayıflarsa ciddi belirsizlikler ortaya çıkabilir.

(TR) B+

(TR) B

(TR) B– Finansal yükümlülüklerini yerine getirme kapasitesine şu anda sahip ancak olumsuz ekonomik ve finansal koşullara karşı hayli hassas. Menkul kıymet ise, zamanında ödenmeme riski var. Finansal korunma faktörleri, ekonominin, sektörün ve ihraççının durumuna göre yüksek dalgalanmalar gösterebilir.

(TR) CCC+

(TR) CCC

(TR) CCC- Yatırım yapılabilir kategorisinin oldukça altında. Tehlikede ve finansal yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için ekonomik, sektörel ve finansal koşulların olumlu gelişmesi gerek. Menkul kıymet ise, anapara ve faizin zamanında ödenmesi hakkında ciddi belirsizlikler var.

(TR) D Temerrüt. Şirket finansal yükümlülüklerini yerine getiremiyor veya söz konusu menkul kıymetin anapara ve/veya faizi ödenemiyor.

 

 

 

 

 

 

Resim Gerd Altmann tarafından Pixabay‘a yüklendi

Bir yorum bırakın