Sosyal Psikoloji: İlişkilerde Birbirini Tanıma Evresi

0

Araştırmalar birbirini tanıma evresinde tek bir faktör üzerinde yoğunlaşıyor. Çekiciliğe ve ilişkilerin ilerleyerek yakın ilişki evresine geçip geçmeyeceğini belirleyen en önemli faktör benzerlik’ tir.

Yapılan araştırmalar insanların değişik açılardan benzer kişileri arkadaş olarak seçtiklerini gösteriyor demografik özellikler, ilgiler ve değer yargıları, tutumlar açısından benzerliğin çekiciliğe neden olabileceğini göstermektedir. Bunların yanı sıra, fiziksel çekicilik düzeyi açısından da benzerliğin (denklik ilkesi) çekicilikte etkili olduğunu gösteren araştırmalar vardır.

Benzerlik çekiciliğe yol açar mı sorusuna cevap verebilmek için yaş, cinsiyet, eğitim, gelir düzeyi gibi değişik açılardan benzer ve benzemeyenleri bir araya getirerek oluşacak arkadaşlıkları incelemek gerekir. İlişkinin neden sonuç ilişkisine bakabilmek için birbirini tanımayan insanlarla bir araştırma Newcomb tarafından yapılmış ve bu araştırmalar sonucunda benzer olan kişilerin arkadaşlık ilişkisi kurdukları gözlenmiştir.

İlişkide tamamlayıcı ilişkiler mi, benzerlikler mi ön planda? Aslında tamamlayıcı ihtiyaçlardan çok benzerlikler ön planda, her açıdan farklı kişiler sadece birbirini tamamlayan tek bir özellik nedeniyle mutlu olmalarından ziyade benzer özelliklere sahip çiftlerin daha mutlu olmaları beklenmektedir.

Benzerlik neden çekiciliğe yol açar?

1- Benzerlik ödüllendiricidir.

a)- dünyayı doğru olarak algılama ihtiyacına cevap verir.

b)-ortak ilgiler ve inançlar ortak etkinlikler paylaşılmasına neden olur bu nedenle ödüllendiricidir.

c)-benzerlik etkileşimin pürüzsüz yürümesine sebep olur

2- Benzerlik, bilişsel tutarlılık sağlar, bilişsel çelişki kuramı ile ifade edersek, insanlar zıt fikirlere sahip olduklarında rahatsız olurlar birbiriyle çelişen bilgide bunu çözmeye güdülüdürler. Benzerlikte bu çelişki ortaya çıkmaz.b

3- Benzerlik, karşıdaki kişinin bizi seveceği ve beğeneceği beklentisini yaratır. Kendini gerçekleştiren kehaneti yaratır.

 

Bir yorum bırakın