TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 5 Öğretim Üyesi Alımı

0

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde yer alan fakülte/birimlerde  boş olan kadrolarında  görevlendirilmek üzere toplam 5 akademisyen alacağını duyurdu.

Üniversite akademisyen alımlarının 2547 Sayılı Kanun’un 23. 25. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca ve TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esasları ve Uygulamalarında belirtilen asgari şartları taşıyan adaylar arasından yapılacak.

Alınacak akademik personel tam zamanlı olarak görevlendirdirilecek.

Başvuruda bulunacak adaylardan istenen bilgi ve belgeler;

Adaylar Üniversite Rektörlüğüne hitaben yazılmış bir dilekçe, 2 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, askerlik durumunu gösteren belge örneği (erkek adaylar için) ve aşağıda belirtilen içeriğe sahip başvuru dosyaları ile İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir:

“Profesör Kadrosuna Başvuracak Adayların; aşağıdaki belgeleri içeren altı (6) nüsha dosya ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir:

YÖK formatlı güncel özgeçmiş, Doçentlik belgesinin fotokopisi, TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esaslarına göre gerekiyorsa yabancı dil belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları ve yönettiği lisansüstü çalışmalar.”

“Dr. Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuracak Adayların; aşağıdaki belgeleri içeren dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir:

YÖK formatlı güncel özgeçmiş, Doktora diplomasının fotokopisi, TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esaslarına göre gerekiyorsa yabancı dil belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlar.”

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’dan denkliğinin onaylanmış olması şart olup; söz konusu belgenin tüm başvuru dosyalarında yer alması gerekmektedir.

Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde Üniversite Rektörlüğü’nün İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen Söğütözü Caddesi No:43 Söğütözü/ANKARA adresine yapmaları gerekiyor.

Son başvuru tarihi: 01 Temmuz 2019 olup, posta ve internet yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Süresi içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak, Rektörlükçe yapılacak ön incelemeye göre anılan Kanun ve Yönetmeliklerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak ve başvuru belgeleri iade edilecektir

Alım Yapılacak Birim/Kadro ve Adaylarda Aranan Özel Şartlar:

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü/ABD görevlendirilmek üzere 1 Profesör

Aranan Nitelikler; Maliye alanında lisans, iktisat alanında yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak. Finansal krizler, finansal stres, politik belirsizlik, sermaye hareketleri, makroihtiyati düzenlemeler ve vergi reformu konularında yayınlar yapmış olmak; finansal yönetim, finansal modelleme, hesaplamalı finans, finansta sayısal yöntemler, finansta araştırma yöntemleri konularında dersler vermiş olmak. Bankacılık ve finans alanında ulusal ve uluslararası kuruluşlarda görev yapmış olmak; bu alanlarda danışmanlık deneyimine sahip olmak.

Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bölümü/ABD için 1 Dr. Öğretim Üyesi

Aranan Nitelikler;  Doktorasını İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku dalında almış olmak, bu alanda yayınları bulunmak.

Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Tıp Tarihi ve Etik Bölümü/ABD için 1 Dr. Öğretim Üyesi

Aranan Nitelikler; Doktora derecesini Tıp Tarihi ve Etik Bölümünden almış olmak; doktora sonrası yurt dışı deneyim/leri bulunmak, Araştırma Etiği, Gen -etik ve Nano -etik alanlarında araştırmalar yapmış olmak ve en az bir Üniversitenin Tıp Fakültesi ’nde tıp tarihi ve etik alanında ders(ler) vermiş olmak, klinik araştırmalar etik kurulunda çalışmış olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri, Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Bölümü/ABD için 1 Profesör

Aranan Nitelikler;  Obstrüktif uyku apnesi ile ilgili genetik ve cerrahi çalışmalar ile presbiakuzide işitsel beyin sapı cevapları ile ilgili çalışmalar yapmış olmak

Dahili Tıp Bilimleri, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı için 1 Dr. Öğretim Üyesi

Aranan Nitelikler; Yenidoğan uzmanlık belgesi, anne sütü ile beslenmede danışmanlık kursu belgesi ve deney hayvanları kullanımı kurs belgesi sahibi olmak, en az beş yıl tecrübesi olmak, Yenidoğan Hematolojisi alanında çalışma yapmış olmak

Bir yorum bırakın