Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK) 21 Personel Alacak

0

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı,TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezine (MAM) bağlı İdari ve Mali İşler Başkan Yardımcılığı (BYİM) ile Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) bünyesinde görevlendirmek üzere 21 personel alacağını duyurdu.

MAM/İdari Ve Mali İşler Başkan Yardımcılığı bünyesinde Kocaeli’nde görevlendirilmek üzere alınacak 1 personel Mühendis kadrosunda çalıştırılacak olup üniversitelerin 4 yıllık Makine Mühendisliği bölümünü bitirmiş adaylar arasından kurumun ilan ettiği özel ve genel şartları sağlayanlar arasından alım yapılacak.

Başvuruda bulunacak adayların kamu haklarından yasaklanmamış olması, erkek adayların son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış olması, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmaması, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü ve terör örgütü ile ilişkili olmaması ve diğer genel koşulları taşıması,

Ayrıca adayların,  Makine Mühendisliği bölümü mezunu olmasının yansıra, şantiye tecrübesine sahip, Ofis programları, AutoCAD, AMP Yaklaşık Maliyet vb. programları kullanabilmeleri de tercih nedeni olacak.

BİLGEM/Ulusal Elektronik Ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü ise Kocaeli’nde görevlendirilmek üzere Üniversitelerin Elektrik, Elektronik Teknolojisi, Kimya Teknolojisi, Metalürji, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Programcılığı, Makine Resim ve Konstrüksiyon veya Makine bölümlerinden ön Lisans mezunu olup başvuruda bulunan adaylar arasından ise 20 AR-GE Personeli (Teknisyen) istihdam edecek.

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar;

1-Yükseköğretim Kurumlarının iki yıllık ön lisans eğitimi veren; Elektrik, Elektronik Teknolojisi, Kimya Teknolojisi, Metalürji, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Programcılığı, Makine Resim ve Konstrüksiyon veya Makine bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

2-Alanında en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

3-Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

-Laboratuvarda kullanılan; iyon ekme, ince film depolama (PVD, CVD), film aşındırma (RIE, ICP), fotolitografi ve tümdevre kılıflama cihazlarının kullanımı, bakım ve onarımlarında yetiştirilmeye uygun olmak.

-Bir temiz alan olan laboratuvarda tümdevre üretim süreçlerinde görev alabilecek yetkinlikte olmak.

-Basınçlı hava, soğutma suyu, deiyonize su, hava şartlandırma üniteleri ve tehlikeli gaz donanımı gibi altyapı destek ünitelerinde görev yapabilmek

Başvuruların en geç 08/07/2019 tarihi saat 17:00’a kadar yapılması gerekmektedir

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Devlet Personel Başkanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından ulaşılabilmekte.

İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir

Bir yorum bırakın