Marmara Üniversitesi 18 Akademisyen Alacak

0

Marmara Üniversitesi, İlahiyat, İletişim, İşletme, Teknoloji Fakülteleri ile Sosyal Bilimler MYO’ da farklı bölüm/ABD ve programlarında görevlendirmek üzere 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitenin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alacak.

Alınacak akademik personelden Profesörlük ve Doçentlik kadroları Daimi statüde olacak.

Profesör kadrosu için başvuruda bulunacak adaylar, Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesi ile birlikte, özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 6 takım başvuru dosyasını PDF formatında CD veya Taşınabilir Belleğe aktararak ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmekte.

Doçent kadrosu için başvuruda bulunacak adaylar özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını PDF formatında CD veya Taşınır Belleğe aktarılarak dilekçeleri ile birlikte ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmekte.

Üniversitenin Senato Kararına göre; doçentlik kadrolarına başvuranlardan, doçentlik unvanını Üniversitelerarası Kurulca sözlü sınava tabi tutulmadan almış olan adaylar; müracaat ettikleri doçent kadroları için Üniversitelerarası Kurulca oluşturulacak jüri üyelerince sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Bu sınavdan başarılı olamayan adayların kadro atamaları yapılmayacak.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını PDF formatında CD veya Taşınır Belleğe aktarılarak dilekçeleri ile birlikte ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birime şahsen başvurmaları gerekmekte.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmakta. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmekte. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

Alınacak Akedemik Personel, Görev Yapacağı Birimler ve Aranan Nitelikler:

-İlahiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Tasavvuf Bölüm/ABD/ Program için 1 Profesör

Aranan Nitelikler: Tasavvuf alanında Doçent olmak.

-İlahiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri İslâm Hukuku Bölüm/ABD/ Program 1 Profesör

Aranan Nitelikler: Doktora ve Doçentliği İslam Hukuku alanında olmak.

-İlahiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Bölüm/ABD/ Program 1 Profesör

Aranan Nitelikler: Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalında Eğitim-Öğretim tecrübesi ve çalışmaları olmak.

-İlahiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Hadis Bölüm/ABD/ Program 1 Doçent

Aranan Nitelikler: Hadis alanında Doktora yapmış olmak. Temel İslam Bilimleri (Hadis) alanında Doçent olmak.

-İlahiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Tefsir Bölüm/ABD/ Program 1 Doçent

Aranan Nitelikler: Doktora ve Doçentliği Tefsir alanında olmak.

-İlahiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri İslam Hukuku Bölüm/ABD/ Program 1 Dr. Öğr. Üyesi

Aranan Nitelikler: İslam ve Osmanlı Hukuku alanında çalışmaları bulunmak.

-İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Din Felsefesi Bölüm/ABD/ Program 1 Dr. Öğr. Üyesi

Aranan Nitelikler: Din Felsefesi alanında Doktora yapmış olmak.

-İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Görsel İletişim Tasarımı Bölüm/ABD/ Program/Ana Sanat Dalı 1 Doçent

Aranan Nitelikler: Görsel İletişim Tasarımı alanında nitelikli bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

-İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Görsel İletişim Tasarımı Bölüm/ABD/ Program/Ana Sanat Dalı 1 Doçent

Aranan Nitelikler: Görsel İletişim Tasarımı alanında nitelikli bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

-İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Halkla İlişkiler Bölüm/ABD/ Program/Ana Sanat Dalı 1 Dr. Öğr. Üyesi

Aranan Nitelikler: Halkla İlişkiler sahasında nitelikli bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

-İşletme Fakültesi İşletme Pazarlama Bölüm/ABD/ Program/Ana Sanat Dalı 1 Dr. Öğr. Üyesi

Aranan Nitelikler: Üretim Yönetimi ve Pazarlama bilim alanında Doktora yapmış olmak. Aynı alanda nitelikli bilimsel eserler yayınlamış olmak.

-İşletme Fakültesi İşletme Ticaret Hukuku Bölüm/ABD/ Program/Ana Sanat Dalı 1 Dr. Öğr. Üyesi

Aranan Nitelikler: Özel Hukuk bilim dalında Doktora yapmış olmak. Ticaret Hukuku alanında nitelikli bilimsel eserler yayınlamış olmak.

-Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm/ABD/ Program 1 Profesör

Aranan Nitelikler: Muhasebe bilim alanında Doçent unvanı almış olmak. SGK sağlık harcamalarının denetimi ve finansal performans değerlendirme konularında çalışmalar yapmış olmak.

-Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektronik Bölüm/ABD/ Program 1 Profesör

Aranan Nitelikler: Biyomedikal alanında işaret ve görüntü işleme ve sınıflandırma; FPGA tabanlı veri toplama ve analizi ile uzaktan erişimli laboratuvar konularında çalışmalar yapmış olmak.

-Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektrik Tesisleri Bölüm/ABD/ Program 1 Profesör

Aranan Nitelikler: Fotovoltaik güç üretimi tahmini ve güneş simülatörleri konularında uluslararası birincil indekslerde taranan dergilerde yayınlanmış çalışmaları olmak.

-Teknoloji Fakültesi Tekstil Mühendisliği Tekstil Yönetimi ve Pazarlama Bölüm/ABD/ Program 1 Doçent

Aranan Nitelikler: Tekstilde Yönetim ve Pazarlama üzerine uzman olmak. Tekstilde Marka ve Ürün Yönetimi, Tüketici Davranışları üzerinde araştırmaları ve Uluslararası Indeks’lerde taranan dergilerde yayınlanmış makaleleri olmak.

-Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Tasarım ve İmalat Bölüm/ABD/ Program 1 Dr. Öğr. Üyesi

Aranan Nitelikler: Makine Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olmak. İmalat, deney tasarımı ve optimizasyon konularında yayınları olmak. Bilimsel ve ulusal projelerde görev almış olmak.

-Teknoloji Fakültesi Tekstil Mühendisliği Tekstil Teknolojisi Bölüm/ABD/ Program 1 Dr. Öğr. Üyesi

Aranan Nitelikler: Polimer Bilimi ve Teknolojisi alanında doktora unvanına sahip olmak. İletken polimerler, elektromanyetik kalkanlama, tekstilde görüntü işleme, tekstil yapıştırıcıları, tekstilde UV-kürleme, kord kumaş/kauçuk kompozitleri konularında SCI kapsamında uluslararası dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmak

Bir yorum bırakın