YÖK Öğretmenlik Kontenjanlarını Yüzde 10 Azalttı

0

Yükseköğretim Kurulu üniversite kontenjanlarını belirleyerek öğretmenlik kontenjanlarını yüzde 10 azalttı.

YÖK tarafından bu yıl başlatılan yetki paylaşımı sürecinde oluşturulan Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu kapsamında milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren üniversitede öğretmenlik kontenjanları hakkında karar verildi. Buna göre üniversite kontenjanları içerisinde yer alan öğretmenlik kontenjanları yüzde 10 azaltıldı.

YÖK’ten Yapılan Açıklama

“YÖK bünyesinde oluşturulan Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu’nda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olmak üzere kamu ve özel sektör temsilcileri de bulunuyor. Kurul’da ülkemizin insan gücü ihtiyaç analizleri, talepler, teklifler ve TÜİK yetkililerince sunulan veriler değerlendirilmiştir.”

“Bu kapsamda; ülkemizin insan gücü ihtiyaç projeksiyonlarının incelenerek mezun-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesine yönelik istihdam odaklı yaklaşımların tartışıldığı Kurul’da, bu yıl kontenjan artışı konusu genel çerçevede değerlendirildi, bir bakış açısı oluşturuldu ve özellikle “Öğretmenlik ve Sağlık alanındaki programlar” ile ilgili kontenjan değerlendirilmeleri yapıldı. Önümüzdeki sene bu yaklaşım diğer programlar için de “genişleyerek devam edecek” ve Kurul’un kontenjan belirlemedeki rolü daha belirgin olacaktır.”

Bunun dışında; Yükseköğretim programlarının kontenjanlarının belirlenmesinde programdaki öğretim üyesi/elemanı sayıları, doluluk oranı gibi parametreler de dikkate alındı ve rasyonel bir planlama yapıldı. Diğer taraftan “veriye dayalı yönetim yaklaşımı” ile YÖK tarafından ilk kez hazırlanan “2018-YKS Yükseköğretime Geçişte İl – Bölge Başarıları ve Nüfus Hareketliliği” raporunda il ve bölge bazında yükseköğretime geçiş dinamikleri incelendi, öğrencilerden gelen geri dönüşler de dikkate alındı.

2019 Yılı Kontenjanları

Ülkenin ihtiyacı, istihdam imkânları, yükseköğretim kurumlarının kapasitesi, öğrenci temayülleri ve yükseköğretimde niteliği artırma önceliği gibi dikkate alınan çok sayıda parametreler doğrultusunda (uzaktan öğretim dâhil, okul birincisi kontenjanları hariç olmak üzere), ön lisans ve lisans düzeyinde örgün öğretim programları için 2019 yılında 835 bin 66 kontenjan belirlendi.

 

Bir yorum bırakın