Eşya ve Altın Alımlarında Taksit Sayıları Değişti

0

Ticaret Bakanlığı elektronik eşya, tablet bilgisayar, televizyon, cep telefonları beyaz eşya mobilya ve altın satışlarında taksit sayısını artırdı.

Elektronik eşya, tablet bilgisayar, beyaz eşya, mobilya ve altında taksit sayısı değişti

Resmi Gazete’ de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik’te yapılan düzenlemeyle 2016 yılında yürürlüğe giren ve o tarihten bu yana uygulanan beyaz eşya, mobilya, elektrikli ev aletleri, altın gibi ürünlerin alımındaki taksit sayıları değiştirildi.

Bugün yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya ve tablet bilgisayar satışları ile fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üstünde olan televizyon ve cep telefonu satışlarında altı ay, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli ev aletleri gibi elektrikli eşya satışları ile mobilya satışlarında on sekiz ay olarak uygulanacak, daha önce taksitlendirme yapılmayan perakende altın satışlarında ise taksit sayısı dört aya kadar yapılabilecek.

Söz konusu ürünlerin alımlarında daha önce uygulama nasıldı?

Değişiklik yapılmadan önce, ses ve görüntü sistemleri satışları ile fiyatı üç bin Türk Lirasının üstünde olan televizyon alımlarında üç ay, bilgisayar ve tablet bilgisayar ile fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu alımlarında altı ay, fiyatı üç bin Türk Lirasının altında olan televizyon alımlarında dokuz ay taksit uygulanıyordu.

Ancak perakende altın alırken taksitlendirme yapılmıyordu

Yayımlanan yönetmeliğin yürütülmesi ise Ticaret Bakanlığı tarafından sağlanacak.

Bugün yayımlanan yönetmeliğin tam metni haberin devamında,

PERAKENDE TİCARETTE UYGULANACAK İLKE VE KURALLAR

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Birinci fıkradaki süre; video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya ve tablet bilgisayar satışları ile fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üstünde olan televizyon ve cep telefonu satışlarında altı ay, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli ev aletleri gibi elektrikli eşya satışları ile mobilya satışlarında on sekiz ay olarak uygulanır.

(3) Perakende işletmelerce basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında taksitlendirme süresi dört ayı geçemez. Diğer kuyum satışlarında taksitlendirme yapılamaz.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

 

.

 

 

 

Bir yorum bırakın