Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nda İlke Kararı

0

Kamu Görevlileri Etik Kurulu toplumda etik kültürün yerleştirilmesini sağlamak adında kurul tarafından oy birliği ile alınan karar sonrasında örnek uygulamaları ödüllendirme kararı aldı.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu etik kültürünü yerleştirmek adına sorumluluk bilinci içerisinde etik davranış, farkındalık sağlayan örnek tutum ve uygulamaları ödüllendirme kararı aldı.

Alınan Kararın Tam Metni

Kurulumuz 5176 sayılı Kanunun 3. maddesi uyarınca, kamuda etik kültürünü yerleştirmek ile görevli ve yetkilidir. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 25. maddesinde , “Kurul, etik kültürün yerleştirilmesi ve geliştirilmesi konusunda her türlü çalışmayı yapar, yaptırır, araştırma, yayın, anket, kamuoyu yoklaması, bilimsel toplantılar ve benzeri etkinlikler düzenler, kamu görevlileri için eğitim programları hazırlar, koordine eder, yürütür veya bu konularda bakanlıklar, diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, mahalli idareler ve konusunda uzman sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapabilir” hükmü yer almaktadır.

5176 sayılı Kanunun gerekçesinde belirtildiği üzere, kamu görevlilerinin hizmet verdiği kişilere karşı sorumluluk bilinci içerisinde davranmasını sağlayan etik davranış ilkeleri, kamu görevlilerinin hizmetten yararlananlara karşı hukuka uygun, adaletli ve objektif işlem ve eylemlerde bulunmalarını amaçlamakta, hizmet sunumunda kalite ve standardı gözetmekte ve bazı kamu hizmetlerinin yürütülmesi sürecinde karşılaşılan yakınma ve şikâyetleri gidererek kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve düzenli sunulmasını sağlamayı hedeflemektedir.

Öte yandan, “etik değerlerin benimsenmesi” sadece kontrol mekanizmaları ile sağlanamayacak olup, aynı zamanda iyi davranışların da teşvik edilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede, toplumumuzda etik kültürünü örneklendirecek, farkındalık sağlayacak, özendirecek ve teşvik edecek tutum ve davranışların veya uygulamaların tespit edilmesi halinde takdir edilmesine oy birliği ile 19.06.2019 tarihinde karar verilmiştir.

Bir yorum bırakın