3 + 1 Teklifi Meclis’ten Geçti

0

Yüzbinlerce kamu çalışanını yakından ilgilendiren ve günlerdir gündemden düşmeyen sözleşmeli personel olarak çalışanlarda 3 + 1 kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçti.

Kamuoyunda sözleşmeli personellerin 3 + 1 teklifi olarak bilinen; Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı personellerinin zorunlu çalışma sürelerini kısaltmayı öngören kanun teklifi TBMM tarafından kabul edildi.

Kabul edilen kanun teklifi sonrasında sözleşmeli öğretmenlerin başka bir yere atanmaları için doldurmaları gereken süre 4 yıldan 3 yıla, bu sürenin ardından öğretmen kadrolarına atananların aynı yerdeki görev süresi ise 2 yıldan 1 yıla indirilecek.  Sağlık Bakanlığında ve Diyanet İşleri Başkanlığında çalışan sözleşmeli personelin kadroya atanabilmesi için zorunlu olan hizmet süresi ise 4 yıla düşürülecek.

OSB’ler Hakkında

Kanunla, eğitim-istihdam bağlantısının güçlendirilmesi, özel sektör tarafından mesleki eğitime doğrudan katkı sağlanması ve faaliyet gösterilen alanlarda ihtiyaç duyulan becerilere sahip nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla “çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimi ile mesleki ve teknik kurs programlarının uygulandığı özel öğretim kurumu” olarak tanımlanan mesleki eğitim merkezleri, organize sanayi bölgesi (OSB) yönetimlerince ve özel sektör tarafından açılabilecek. Milletlerarası özel öğretim kuruluşlarının okul açılış tarihleri, düzenleme kapsamı dışında tutulacak. Özel eğitim kuruluşlarına, yanıltıcı reklam vermesi durumunda cezai yaptırım uygulanacak.

Özel okul öncesi eğitim, özel ilkokul, ortaokul ve liselere devam eden öğrencilere okulun öğrenim süresi kadar eğitim ve öğretim desteği verilmesi için öğrencilerde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı aranacak. Öğrenciler için verilen eğitim ve öğretim desteği, gereken şartları karşılayamayan kurumlardan tahsil edilmeyecek.

Yapılan Bazı Düzenlemeler

Çıkarılan kanun doğrultusunda gerçek ve tüzel kişiler tarafından yemekli ve yemeksiz öğrenci yurtları ve buna benzer kurumlar açılması ve işletilmesi, ortaokul ve ortaöğretim düzeyinde Milli Eğitim Bakanlığının iznine bağlı olmaya devam edecek. Yükseköğrenim düzeyindeki yurtların açılması ve işletilmesi ise Gençlik ve Spor Bakanlığının iznine bağlı olacak. Öğrenim düzeyine göre barınma hizmeti verilecek öğrenciler ile bu hizmetin verilebileceği kurumlar ve bu hizmeti sunacak gerçek ve tüzel kişilerin nitelikleri, ilgisine göre Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.

Aynı zamanda daha önce 66 ay olarak düzenlenen ilkokula başlama yaşı yeni kanuna göre 69 ay olarak belirlenirken, mecburi ilköğretim çağı 6 – 13 yaş aralığından 6 – 14 yaş aralığına yükseltildi.

Bir yorum bırakın