İstanbul Gelişim Üniversitesi 346 Akademik Personel Alımı

0

İstanbul Gelişim Üniversitesi akademik personel alımı yapacak, Resmi Gazete üzerinden yapılan duyuruya göre üniversite bünyesinde yer alan değişik birimlerinde açık olan kadrolarında görevlendirmek üzere profesör, doçent, doktor öğretim üyesi ile öğretim görevlileri alacak.

Üniversite yapılacak olan öğretim üyeleri alımında 2547 sayılı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile kendi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilme Kriterleri hükümlerini göz önüne alacak.

Alınacak olan öğretim üyeleri aylık ve özlük hakları bakımından 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olacak ve tam zamanlı olarak çalıştırılacak.

Üniversitenin yapmış olduğu duyuruya göre başvuru esnasında adaylardan istenen bilgi ve belgeler;

2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının;

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • 2 adet fotoğraf,
 • YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi)
 • Özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi eklenecektir).

2547 Sayılı Kanunun 24. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının;

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • 2 adet fotoğraf,
 • YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi)
 • Özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi eklenecektir).

2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doktor Öğretim Üyesi adaylarının;

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • 2 adet fotoğraf,
 • YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi)
 • Anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe,
 • Özgeçmiş, doktora belgesi, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte ilan edilen birime başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, yayın listesi, doktora belgesi, yabancı dil belgesi eklenecektir).
 • Başvuru süresi Resmi Gazete yayım tarihinden itibaren 15 gündür.

Profesör ve Doçent kadrosuna başvurular için Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular için ise İstanbul Gelişim Üniversitesi ilgili Müdürlük/Dekanlıklarına şahsen yapılması gerekmektedir. Posta ve internet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

Kadro detayları www.gelisim.edu.tr adresimizde bulunmaktadır.

Adres: Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sok.

No:1 Avcılar/İstanbul — Tel:0212 422 70 00

Üniversite tarafından alımı yapılacak öğretim üyelerinin görevlendirilecekleri birimleri, kadroları ve alınacak öğretim üyesi sayıları;

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu: Profesör 20,  Doçent 17, Doktor Öğretim Üyesi 34

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu: Profesör 10,  Doçent 10, Doktor Öğretim Üyesi 22

Güzel Sanatlar Fakültesi: Profesör 5, Doçent 5, Doktor Öğretim Üyesi 13

Mühendislik Mimarlık Fakültesi: Profesör 12, Doçent 16, Doktor Öğretim Üyesi 20

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi: Profesör 19, Doçent 12, Doktor Öğretim Üyesi 31

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu: Doktor Öğretim Üyesi 4

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu: Profesör 5, Doçent 5, Doktor Öğretim Üyesi 5

Üniversite birimlerine, 71 profesör,  65 Doçent ve 129 Doktor Öğretim Üyesi olmak üzere toplam 265 öğretim Üyesi

Ayrıca;

İstanbul Gelişim Üniversitesi, 2547 Sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre akademik birimlerinin boş olan kadroları için Öğretim Elemanları alacak.

Öğretim Görevlisi Alımı Yapılacak Birimler ve Kadro Sayısı

İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu: Öğretim Görevlisi 47

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu: Öğretim Görevlisi 20

Yabancı Diller Yüksekokulu: Öğretim Görevlisi 12

Rektörlük: Öğretim Görevlisi 2

Olmak üzere toplam: 81 Öğretim Görevlisi alacak

YAPILACAK ALIMLAR İÇİN BAŞVURU TAKVİMİ:

Duyuru Başlama Tarihi: 28 Haziran 2019

Son Başvuru Tarihi: 12 Temmuz 2019

Ön Değerlendirme Tarihi: 15 Temmuz 2019

Sınav Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2019

Sonuç Açıklama Tarihi: 19 Temmuz 2019

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi: www.gelisim.edu.tr

Başvuru Şekli: Şahsen veya Posta Yolu.

Başvuru Yeri: Her bölüm/program bağlı bulunduğu Dekanlık/Müdürlüğe başvuru yapacaktır.

BAŞVURU EVRAKLARI:

 • Dilekçe (İlgili Dekanlık veya Müdürlüğe hitaben yazılmış başvuru dilekçesi)
 • 2 Adet Fotoğraf – Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Onaylı Mezuniyet Belgeleri (Şahsen ve posta ile yapılan başvurularda, diplomanın aslı ya da www.turkiye.gov.tr adresinden alınacak “Yükseköğretim Mezun Belgesi” gerekmektedir).
 • Transkript (Şahsen veya posta ile başvurularda transkriptin aslı ya da noter tasdikli fotokopisi gerekmektedir).
 • ALES Belgesi – Yabancı Dil Belgesi (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca kabul edilen sınav belgesi gerekmektedir).
 • YÖK Formatlı Özgeçmiş – SGK 4A Hizmet Dökümü

Detaylı bilgi için:İstanbul Gelişim Üniversitesi Akademik Personel Alımı

Bir yorum bırakın