İstinye Üniversitesi Akademik Personel Alımı

0

İstinye Üniversitesi, bünyesinde yer alan çeşitli birimlerinde görevlendirilmek üzere 5 akademisyen alacağını Resmi Gazete üzerinden duyurdu.

Üniversite yapacağı alımlarda Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri hükümlerine göre işlem tesis edecek.

İstinye Üniversitesi tarafından yayımlanan ilanın detayları:

İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. Maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’ nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Başvuru Takvimi:

İlk Başvuru Tarihi: 29 Haziran 2019

Son Başvuru Tarihi: 13 Temmuz 2019

Ön Değerlendirme Tarihi: 16.Temmuz 2019

Sınav Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2019

Sonuç Açıklama Tarihi: 22 Temmuz 2019

Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylardan istenen evraklar:

1- Dilekçe (İstinye Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben başlamak üzere, başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail vs.) açıkça belirtilecektir.

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3- YÖK Formatlı özgeçmiş,

4- Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri,

5- Lisans/Lisansüstü Transkript fotokopileri,

6- ALES Sonuç Fotokopisi,

7- Yabancı Dil Sınavı Sonuç Fotokopisi,

8- İki Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),

9- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

10- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

11- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi.

12- Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi,

Adayların; son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsüne şahsen veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

Sonuçların açıklanacağı web adresi: www.istinye.edu.tr

Üniversite tarafından alımı yapılacağı duyurulan öğretim üyeliği için yapmış olduğu duyuru ve başvuru süreci ile ilgili açıklama;

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör adayların birer adet ve çıktı olacak şekilde hazırlamaları gereken;

 • Başvuru dilekçesini,
 • YÖK Formatlı özgeçmişlerini (Bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmaları da belirtilmelidir),
 • Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopisi,
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 • Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına,
 • Özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 7 (yedi) adet CD/USB’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Doçent/Doktor Öğretim Üyesi (Dr. Öğr. Ü.) adaylarının; birer adet ve çıktı olacak şekilde hazırlamaları gereken;

 • Başvuru dilekçesini,
 • YÖK Formatlı özgeçmişlerini,
 • Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylar için),
 • Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopileri
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Varsa yabancı dil başarı belgesi
 • Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına,
 • Özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 5 (beş) adet CD/USB’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Adayların; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

ADRES: İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü Yazı İşleri Müdürlüğü, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No.9 Zeytinburnu, İstanbul,

Alımı yapılacak birimler, unvan ve kadro sayısı ile başvuru yapacak adaylarda aranan özel şartlar:

Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD,  Unvan: Profesör Dr., Kadro:   1

Özel Şart: KC, Pankreas ve Böbrek nakli konusunda sertifika sahibi ve ameliyatlarında yetkin olmak

Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji ABD, Unvan: Dr. Öğr. Üyesi, Kadro:   1

Özel Şart: Eczacılık Fakültesi Mezunu olup, Farmasötik Teknoloji Alanında Doktora yapmış olmak,

Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji ABD, Unvan: Arş. Gör., Kadro: 1, ALES 70, YDS    50

Özel Şart: Eczacılık fakültesi mezunu, farmasötik teknoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak

Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bl., Unvan: Arş. Gör., Kadro: 1, ALES 70, YDS    50

Özel Şart: Bilgisayar Mühendisliği Lisans mezunu olmak.

Sağlık Hizmetleri MYO Çocuk Gelişimi Pr., Unvan: Öğr. Gör., Kadro: 1, ALES 70

Özel Şart: Psikoloji Lisans ve Sinirbilim alanında Yüksek Lisans mezunu olmak

Bir yorum bırakın