Eril ve Dişil Enerji Alanları

0

Öncelikle Eril ve Dişil yanlarımız hakkında biraz bilgi verelim. Eril deyince erkek, dişil deyince kadın demek istemiyoruz. Konu taşıdığımız bedenlerle ilgili değildir. Hem kadında hem de erkekte dişil ve eril enerji mevcuttur. Dengeli bir kadın birey %60-70 dengeli dişil, %30-40 dengeli eril özellikler barındırır. Dengeli bir erkek birey içinse oranlar tam tersidir.

Hepimiz bu enerjileri farkında olmadan taşırız. Tavırlarımızın, isteklerimizin hangisinin dişil özellikten hangisinin eril özellikten geldiğini bilmeyiz.

Sağlıklı bir dünya ve insan için dengede olmak çok önemlidir. Kişinin (kadın ya da erkek) sağlıklı tavırlar içinde olabilmesi eril-dişil enerjinin dengede olmasıyla mümkündür. Bu enerjilerin birbiriyle uyum içinde olması gerekir. Biri iyi, biri kötü ya da biri güçlü diğeri zayıf değildir. Her ikisinin de dengeli bir şekilde var olması önemlidir.

Eril ve Dişil yanlarımız hakkında biraz bilgi verelim. Eril deyince erkek, dişil deyince kadın demek istemiyoruz. Konu taşıdığımız bedenlerle ilgili değildir. Hem kadında hem de erkekte dişil ve eril enerji mevcuttur.Uzak doğu felsefesinde Yin dişil enerjiyi, Yang ise eril enerjiyi temsil eder. İç içe geçmiş olarak sembolize edilir. Biri diğerinden ayrı olamaz ve dengededir. Yin bedenin alt kısmında bulunur. Yang ise bedenin üst kısmındadır.

Eril enerji; zihinsel gücü, savaşçılığı ve konuşmayı temsil eder. Eril enerji vericidir , dişil enerji ise alıcıdır. Yin enerji soğuktur, ısınması yavaş olur ve uzun sürer. Eril enerji ise sıcaktır ve çabuk alev alır. Eril enerji sol beyni idare eder. “An” a odaklanamaz. Eril enerjinin en büyük özelliği “hareket” kabiliyetidir. Kadın yada erkek olsun sizi harekete geçiren eril enerjidir.

Dişil enerji ise soğuk, etkiye tepki gösteren, izleyen, gözlemleyendir. Sağ beyin tarafından yönetilen dişil enerji duygusal, sezgisel ve ilham doludur.

Eril sistemler ; mantığa ,matematiğe, formüle oturtulmuş , üzerine felsefeler ve kurallar yazılmış ve sistematik bir şekilde işleyen sistemlerdir. Bu sistemlerde mantıksal bir paralellik olmalı ve kurallarla işleyen bir sistem olmalı. Kabala, Havass, sistematik şifa teknikleri, Hermetik inançlar veya masonluk gibi kuruluşlar bu gruba dahildir.

Dişil sistemler; ise tamamen içgüdülerle işleyen ve duygu odaklı sistemlerdir. Aşamalar yoktur yada çok kabataslak belirlenir. Sevgi ve duyguların temel alındığı sezgisel ilerlenen yollardır.Kuralları yada sınırları yoktur. Mantıksal açıklamalara ihtiyaç duymaz. Tasavvuf, Budizm, Taoizm gibi sistemler dişil sistemlerdir.

İki enerjisi de dengeli olan insanlar bütün bu sistemlerle uyumlu olabilir. Ruhsal gelişimi sağlıklı olan her insanın eril ve dişil enerjisinin dengeli olması çok önemlidir.

Her iki tarafın uç noktaları kişiye zarar verir. Şimdi eril ve dişil enerjilerin özelliklerine bakalım.

Dişil enerji soğuk, etkiye tepki gösteren, izleyen, gözlemleyendir. Sağ beyin tarafından yönetilen dişil enerji duygusal, sezgisel ve ilham doludur

DENGELİ DİŞİL ALAN NASIL OLMALI

Bu sistemde kadın-erkek ayırımı yoktur. Kişinin hangi alanda ne kadar bulunduğu hayat kalitesini belirler. Dengeli dişil alanında bulunan ve dengeli dişil tavrı geliştirebilen bir kişi;

 • Şefkatli
 • Merhametli
 • Ayırım yapmaz
 • Karşılaştırma yapmaz
 • Olayları, kişileri olduğu gibi kabul edebilme becerisine sahiptir
 • Süreç odaklıdır
 • Empatikt
 • Duygularıyla barışık
 • Duygularını kolaylıkla ifade edebilir
 • Doğayı, hayvanları ve tabii diğer insanları sever, sayar ve korur
 • Yumuşak
 • Anlayışlı
 • Gerçek gücün naiflik ve yumuşaklıktan doğduğunu bilir ve bu yönde tavır geliştirir
 • Hareket almadan önce gözlem yapar
 • Zamana bırakabilir
 • Bilinmezlikle kalabilir
 • Önyargısız
 • Neşeli
 • Coşkulu
 • Yaratıcı
 • İlk adımı atmaz
 • Alan tanır
 • Dişil enerjinin doğadaki karşılığı “Ay” enerjisidir
 • Karanlık ve gizemlidir
 • Soğuktur
 • Gece dişil enerji taşır
 • Yaratıcı insanların genellikle gece daha rahat üretebilmesinin sebebi gecenin taşıdığı dişil enerjidir
 • Esnek
 • Şartlara, koşullara uyum sağlama becerisi yüksek
 • Diğer insanları beslemeyi sever.
 • Dengeli dişil içe dönüktür
 • Kendiyle ilgili gözlem yapmayı sever
 • Durağandır
 • Zihin yapısı şu anda kalabilme yetisine sahip olan en yüksek alandır
 • Sabırlı
 • Dayanıklı
 • Akışa ve büyük sisteme güvenir
 • Duygularını önemser, kolaylıkla tanımlayabilir ancak asla duygularının içinde kaybolmaz
 • Her şeyin geçici olduğunu bilir
 • Birleştiren bir zihin yapısına sahiptir
 • Dengeli dişil gün içerisinde dinlenme ihtiyacı duyar, 10 dk. bile olsa mola vermek, biraz içe dönmek günlük verimini arttırır
 • Dengeli dişil alanı uykuyu seven bir alandır
 • Bedenin ve zihnin dinlenmesi için uykuyu iyi bir araç olarak kullanır
 • Rahatlıkla uykuya dalar, kesintisiz ve kaliteli bir uykuya meyillidir
 • Dengeli dişil, her seferinde tek ama düzenli iş yapmayı sever
 • İdeale yakın bir kilodadır
 • Beslenme düzeni sağlıklı ve doğaldır
 • Yorgun olduğunda kendisine dinlenmek için alan tanır
 • Yavaşlayabilir
 • Gerekli olmayan işleri eleyebilir
 • Yapma değil “olma” odaklıdır
 • Bilgelik kavramı dengeli dişil alanına aittir

Eril enerji; zihinsel gücü, savaşçılığı ve konuşmayı temsil eder. Eril enerji vericidir , dişil enerji ise alıcıdır. Yin enerji soğuktur, ısınması yavaş olur ve uzun sürer. Eril enerji ise sıcaktır ve çabuk alev alır

DENGELİ ERİL ALAN NASIL OLMALI

 • Hareketli
 • Sonuç odaklı
 • Çalışır, motivasyonunu korur, para kazanır
 • Analitik
 • Plan yapmayı sever
 • Nettir
 • Direktir
 • Dolaylı anlatımdan genellikle hoşlanmaz
 • Aydınlıktır
 • Eril alanın doğadaki simgesi “Güneş” tir
 • Bu alandaki kişiler dış gözlem yapmayı sever
 • Yapıcı eleştiri bu alana aittir
 • Mantıklıdır
 • Bireyseldir
 • Sıcaktır
 • Açıktır
 • Hedef koyup, hedefe ulaşma enerjisi bu alandadır
 • İlk adımı atmaya meyillidir
 • Kontrolü sever
 • Aktiftir
 • Ertelemez
 • Dakiktir
 • Yazarak çalışma, not alma özelliği vardır

YIKICI ERİL ALANIN ÖZELLİKLERİ

 • Kendisine dinlenme zamanı tanımaz
 • Oradan oraya koşuşturur
 • Asla hiçbir şeye yetişemiyorum hissi yaşayabilir
 • Gün içerisinde kapasitesini zorlayacak sayıda “iş” yapma eğilimindedir
 • Sahip olduğu gücü baskı unsuru olarak kullanmayı sever
 • Sadece kendi dediğinin geçerli-doğru olması eğilimindedir
 • En iyisi benim, benden iyisi yok der
 • Paylaşmayı sevmez
 • İş kolik olma potansiyeli maksimumdur
 • Dinlenmek nedir bilmez, kontrolsüzce hareket eder
 • Yıkıcı eril alanında olan kişiler; insanları, olayları sürekli olarak karşılaştırma, ayrıştırma ve bölme eğilimindedir
 • Daima sonuç odaklıdır
 • Öfke duygusu sıklıkla kendisini gösterir
 • Dışarıya şiddet göstermeye eğilimlidir
 • Kişi kendisiyle barışık değildir
 • Sürekli eleştirir
 • Kendisine şefkat beslemez
 • Kendisine dinlenme alanı tanımaz

Yıkıcı eril enerji alanından çıkmak ve dengelenmek için  doğa içinde vakit geçirmek, meditatif çalışmalar yapmak faydalı olur.

PASİF DİŞİL ENERJİ ALANI

 • Pasif dişil kendini fedakar olarak tanımlasa da almak istedikleri çok fazladır ve asla tatmin olmaz.
 • Pasif dişil hayal dünyasında yaşayabilir
 • Sorumluluk almaktan kaçar, başkalarını suçlamakta başarılıdır
 • Çabuk pes eder
 • Günlerce evden çıkmadığı olabilir
 • İletişim kabiliyeti düşüktür
 • Beden algısı çok düşüktür
 • Yürüyüş yapmak, koşmak, bazen ayakta durmak bile onun için çok yorucudur
 • Sağlıksız ve bol kalorili beslenmeye meyillidir
 • Para kazanma potansiyeli çok düşüktür
 • Motivasyonu yok denecek kadar azdır
 • Hareketsizdir
 • Harekete geçmemek için bahaneler üretir
 • Tembellik sınırında dolaştığı olur
 • Kilo almaya meyillidir

Pasif dişili dengeye getirmek  için, kişinin hayatına fiziksel hareket katması en pratik çözümdür. Spor, yürüyüş, Yang ağırlıklı Yoga bedene enerji getirecektir.

 

 

Bir yorum bırakın