Son Dakika… Yüksek Seçim Kurulu Kararı

0

Yüksek Seçim Kurulu illerin çıkaracağı milletvekili sayısı ile illerin kaç seçim çevresine bölüneceğini duyurdu.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’ndan Yüksek Seçim Kurulu’na gönderilen yazı ile 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunun 5. Maddesine göre seçim çevreleri ile her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının Yüksek Seçim Kurulu tarafından genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç altı ay içinde tespit edilerek ilan edilmesi gerektiği belirtildi.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nın yazısı doğrultusunda Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 31.12.2018 tarihli veriler esas alınarak ilan edilen 2018 yılı nüfus bilgileri ile 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunun ilgili maddeleri gereği,  seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısını belirleyerek Resmi Gazete aracılığı ile duyurdu.

Yapılan çalışmalar sonucunda 18’ e kadar milletvekili çıkaracak iller bir seçim çevresi, çıkaracağı milletvekili sayısı 19 dan 35’ e kadar olan iller iki seçim çevresi, 36 ve daha fazla olan iller ise üç seçim çevresine bölündü.

Açıklanan duyuruya göre 2018 yılı nüfus verileri göz önüne alınarak seçilecek 600 milletvekilinin 81 ile dağılımı şu şekilde yapıldı.

Yapılan belirlemeye dayanarak;

36 milletvekili çıkaracak olan Ankara 3 seçim çevresine,

20 milletvekili çıkaracak olan Bursa 2 seçim çevresine

96 milletvekili çıkaracak olan İstanbul 3 seçim çevresine

28 milletvekili çıkaracak olan İzmir ise 2 seçim çevresine bölündü.

Geri kalan iller ise 18 milletvekilinden az çıkaracağı için ayrıca bir seçim çevresine bölünmedi.

Yüksek Seçim Kurulu’nun kararı ile ilgili duyurunun detayları:Son Dakika… Yüksek Seçim Kurulu Kararı

Bir yorum bırakın