Memurlara Esnek Çalışma Modeli Geliyor

0

Çalışma hayatında ortaya çıkan ihtiyaç ve koşullar doğrultusunda kamuda görev yapan personeller için evde çalışma izni kapıda.

Yeni Ekonomi Programı kapsamında kamu personel rejiminde köklü değişikliklere gidilmesi planlanırken, çalışma hayatının getirdiği ve ortaya çıkardığı ihtiyaçlar kapsamında kamuda çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve yapılandırılması düşünülüyor.

Gerek OECD ülkelerinde gerekse Avrupa ve Amerika’da kamu kurumlarında uygulanan esnek çalışma modelinin Türkiye’de de yaygınlaştırılarak çalışma saatleri esnetilecek. Yapılması planlanan bu uygulamayla çalışanların ailelerine, eğitim ve sosyal aktivitelerine daha fazla zaman ayırması hedeflenirken, hizmetin niteliğine göre mesai zorunluluğu bulunmayan kamu çalışanlarının evde çalışma izni alması da mümkün hale gelecek.

İşgücü İzleme Sistemi

Hem yurtiçinde hem de yurtdışındaki Türk işgücünü izleme ve değerlendirme sistemi kuruluyor. İstihdamda yeni sektörlere uyum stratejisi oluşturulacak. Yeni nesil meslek edindirme, geliştirme, değiştirme kursları da düzenlenecek. İŞKUR, part-time çalışmanın yoğun olduğu hizmet sektörüne yönelik meslek kurslarının sayısı artırılacak. İstihdam garantili işlere daha fazla teşvik verilecek. Gençlerin istihdama katılımını artırmak için eğitim kurumlarından belli oranda istihdam garantisi sözü de alınacak. İşgücü piyasasında esnekliğin güvence ile ilişkisi artırılarak güçlenmesi, toplumun bütün kesimlerine insana yakışır iş fırsatları sunulması sağlanacak.

Bir yorum bırakın