ODTÜ’ de Neler Oluyor?

0

Başkentin en büyük yeşil alanlarına sahip Orta Doğu Teknik Üniversitesi ormanları yavaş yavaş yok oluyor.

Ankara’da nefes almayı sağlayan, şehrin ortasında adeta bir orman yaratan Orta Doğu Teknik Üniversitesine ait araziler yavaş yavaş yok ediliyor.

Daha öncede eski Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek’in hedefinde olan ODTÜ ormanları bu seferde Kredi ve Yurtlar Kurumu aracılığı ile bir kıyımın eşiğinde.

Eski Belediye Başkanı Melih Gökçek’in ODTÜ’ ye ait Eymir Gölünü alma çabası sonuç vermese de, sivil toplum kuruluşları ve öğrencilerin bütün karşı çıkmalarına rağmen ODTÜ ormanı içinde yüzlerce ağacı keserek otoban yapmış ormanın bütünlüğünü bozmuştu.

Bütün engelleme çabalarına rağmen ne yazık ki Başkent’in en değerli bölgesinde yer alan ODTÜ’ ye ait ormanlık alanlar yüksek rant elde etmek isteyen tüm kesimlerin hedefi olmuş görünüyor.

ODTÜ öğrencileri bu kez kampüsün içinde yer alan 40 dönümlük kavaklık alanın yok edilerek Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından 2 bin kişilik öğrenci yurdu yapılmak istenmesini protesto ediyor.

Öğrencilerin protestosuna tepki gösteren ODTÜ Rektörü Verşan Kök, öğrencilerin dört sat içinde protesto alanını terk etmelerini isterken, buna karşılık öğrenciler tarafından  “ Öğrencilerini tehdit eden bir rektör kabul etmiyoruz. Herkesi KAVAKLIK’a dayanışmaya ve mücadele etmeye çağırıyoruz!” açıklaması yapıldı.

Öğrenciler yaptıkları açıklamada “ODTÜ’de truva atı olarak kullanılacak KYK yurdu yapılması planlanan Kavaklık bölgesinde öğrenciler direnişin 52. günündeyken rektör hocalar aracılığıyla alanın 4 saat içerisinde boşaltılmasını istedi. Polis müdahalesine engel olamayacağını ifade etti, polisin saldırması an meselesi.” İfadelerine yer verdiler.

Konu Meclis Gündeminde

ODTÜ arazisi içinde KYK tarafından yapılması planlanan öğrenci yurdu ile ilgili olarak Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay tarafından ise TBMM’ ne Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verildi.

Barış Atay tarafından verilen soru önergesinde yer alan sorular şunlar;

  1. ODTÜ’nün kendi bünyesinde işleyen bir yurt müdürlüğü var iken, bir devlet üniversitesine başka bir devlet kurumu aracılığıyla yurt yapmaya kalkışmak, üstelik o yurdun idaresini söz konusu kuruma bırakmak üniversite özerkliğine aykırı değil midir?
  2. Yurt Protokolü’nde ihtilafların ÖDTÜ ile Kurum arasında gerçekleşecek ikili görüşmelerle çözümleneceği yönünde bir madde yer almaktadır (Md. 9). Bu madde, ODTÜ’de öğrenim gören ve kampüste barınan öğrencilere ve üniversite bileşenlerine hiçbir şekilde söz hakkı tanınmadığının ve ‘üniversite özerkliğinin yok sayıldığının açık bir göstergesi değil midir?
  3. 25.02.2019 tarihinde KYK tarafından gerçekleştirilen yapım ihalesine (2019/28066) ait ‘sonuç ilanı’ yayınlanmamıştır. Sonuç ilanı yayınlanmadığı için sözleşme tarihi ve yer teslimi tarihleri hakkında bilgi edinilememektedir. Bu bilgiler doğrultusunda; Sözleşme hangi tarihte imzalanmıştır ve idari şartnameye uygun olarak yer teslimi yapılmış mıdır? Sonuç ilanı yayınlanmamasının nedeni nedir?
  4. Yurt yapımı için gerekli inşaat ruhsatı var mıdır? Yoksa şantiye barakaları nasıl başlamıştır? Varsa hangi kurum tarafından verilmiştir? Yurt yapımının gerçekleşeceği ada/parsel numaraları TAPU sorgulama sisteminde birden çok parselde görünmekte olup tek ada parsele dönüştürmek üzere tevhit yapılmış mıdır? ODTÜ KANİP planı içerisinde yapılacak her türlü değişiklik Koruma Kurulu onayına tabidir ve ilgili belediyede değişikliğin askıya çıkması gerekmektedir. Tevhid durumunda bu aşamalardan geçilmiş midir? Geçilmediyse bu adımlar nasıl atlanmıştır?
  5. Taşınması planlanan ağaçların bulunduğu bölgeye dair bir uzman raporu bulunmakta mıdır? Fidan bile olsalar ağaçların taşınması için uygun dönem, metabolik olarak ‘uykuda’ oldukları Kasım-Mart ayları arasıdır. Yaz aylarında, ne kadar özenli olunsa da bu işlemin başarısız olma ihtimali çok yüksektir. Ağaçların taşınma planında bu faktör göz önünde bulundurulmuş mudur?

Mimarlar Odası’ nın Tepkisi

Ayrıca yaşanan bu süreçle ilgili olarak Mimarlar Odası da devreye girerek rektör Verşan Kök’ ü Yükseköğretim Kurulu’na hakkında soruşturma açılması ve akademik unvanının geri alınması için başvuruda bulundu.

Mimarlar Odası kavaklık alanın kesilmesine tepki göstererek şu açıklamayı yaptı.

“Verşan Kök bilime ve tekniğe uymuyor, akademik unvanının gereğini yerine getirmiyor. Rektör, Kavaklık alanda İmar Yönetmeliği’ne aykırı olarak şantiye binası yapılmasına izin verdi ve ruhsatsız olarak kaçak yapılaşmaya göz yumarak, kamu görevini kötüye kullandı. Akademik unvanını hak etmiyor, unvanı geri alınmalı.”

 

 

Bir yorum bırakın