Kamu Hizmetleri Hakkında Süreç Resmi Gazete ’de Yayımlandı

0

Kamu hizmetlerinde yaşanan aksaklıkların giderilmesi, hizmetlerin daha verimli ve aktif hale getirilmesi çerçevesinde yapılan düzenlemeler Resmi Gazete ’de yayımlandı.

Kamuda ağırlığı ciddi oranda hissedilen birtakım bürokratik süreçlerin azaltılması ile bazı yönetmelik ve tebliğlerde değişiklik öngören düzenlemeler Resmi Gazete ’de yayımlandı. Bu doğrultuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığının çeşitli yönetmelik ve tebliğlerinde değişiklik öngören düzenlemeler yayımlandı. Dijital Türkiye hedefi doğrultusunda Cumhurbaşkanı Yardımcılığının başkanlığında yürütülen çalışmalar, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda ve ilgili kurum ve kuruluşların katkılarıyla yapıldı.

Aynı zamanda çeşitli alanlarda iş, burs, izin, lisans, ruhsat ile yeterlik, yetki, faaliyet belgesi gibi başvuruların tümüyle Dijital Türkiye (e-devlet) üzerinden yapılmasına imkân sağlayan ve fiziki olarak istenen belgeleri azaltan düzenlemeler mevzuat paketi haline getirildi. Mevzuat paketi ile bir Cumhurbaşkanlığı kararı, 41 yönetmelik ile 13 tebliğde değişiklik yapılarak 111 bürokratik süreç basitleştirildi.

Resmi Senetlerde Fotoğraf Şartı Kaldırıldı,

Böylece tapu sicil müdürlüklerince yıllık ortalama 3 milyon adet düzenlenen resmi senetlerin üzerine fotoğraf yapıştırılması şartının kaldırılmasıyla, vatandaş üzerindeki bürokratik yük azaltıldı.

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında verilen geçici faaliyet belgesi başvurularında toplamda 46 belgenin, ilgili kamu kurumlarından Dijital Türkiye (e-devlet) üzerinden temin edilmesi sağlandı. Ayrıca yapı denetim kuruluşu izin belgesi ve atık taşıma firma lisansı başvurularında çoğu noter onaylı olmak üzere çok sayıda belge azaltılarak başvuru süreci kolaylaştırıldı.

Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının personel alım yarışma sınavı başvurularında internet üzerinden başvuru imkânı getirilirken çevresel etki değerlendirilmesi (ÇED) sürecinde istenen belgeler azaltıldı.

 

 

Bir yorum bırakın