4 Üniversite 47 Akademisyen Alımı

0

Dört üniversite tarafından bağlı birimlerinde bulunan boş kadrolar için toplamda 47 akademisyen alımı yapılacağı duyuruldu.

Akademik personel alımı yapacak olan üniversiteler ile alım yapılacak kadrolar aşağıda yer almaktadır.

Iğdır Üniversitesi, aşağıda belirtilen birimlerinde boş buluna kadrolar için, 2547 sayılı YÖK Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitenin kendi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi doğrultusunda 12 akademik personel alacak.

Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü için 1 Profesör

İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü için 1 Doçent

Iğdır Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü için 1 Doçent

Iğdır Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü için 1 Doçent

Mühendislik Fakültesi Elektrik -Elektronik Mühendisliği Bölümü için 1 Doçent

Iğdır Sağlık Hizmetleri Fakültesi Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü için 1 Dr. Öğretim Üyesi

Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü için 1 Dr. Öğretim Üyesi

Iğdır Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü için 1 Dr. Öğretim Üyesi

Iğdır Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü için, 1 Dr. Öğretim Üyesi

Iğdır Sağlık Hizmetleri Fakültesi, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü için 1 Dr. Öğretim Üyesi

Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü için. 2 Dr. Öğretim üyesi

Detaylı bilgi,Iğdır ÜniversitesiAkademisyen Alımı

İstanbul Teknik Üniversitesi, değişik birimlerine, 657 sayılı Kanunun 48 maddesi, 2547 sayılı Kanunun 31. maddesi ile 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alacak.

Denizcilik Fakültesi, Deniz Ulaştırma ve İşletme Müh. Böülmüne, İnşaat Fakültesi, Geomatik Müh. ve Çevre Müh. Bölümlerine, Kimya -Metalurji Fak., Kimya Müh.  İle Gıda Müh. Bölümlerine, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümüne, Yabancı Diller YO, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Çalgı Anasanat Dalı Ve Müzik Teknolojleri Bölümlerine ve Rektörlük Güzel Sanatlar Bölümüne Olmak Üzere Toplam 20 Adet Öğretim Görevlisi (Ders Verecek 11, Uygulamalı Birim 9 kişi)   alımı yapacak.

Detaylı Bilgi,İstanbul Teknik Üniversitesi

İzmir Demokrasi Üniversitesi,  Çeşitli birimlerinde boş olan kadrolarına 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alacak.

Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü için 1 Doçent, 1 Dr. Öğretim Üyesi,

Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri ve Temel Eğitim Bölümleri için 2 Profesör

Fen-Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölüm için 1 Profesör, Tarih Bölümü için 1 Doktor Öğretim Üyesi,

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü için 1 Dr. Öğretim Üyesi

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü için 1 Doçent, İnşaat Mühendisliği Bölümü için 1 Dr. Öğretim Üyesi,

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü için 1 Dr. Öğretim Üyesi

Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü için 1 Dr. Öğretim Üyesi

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü ve Dişcilik Hizmetleri Bölümü için 2 Dr. Öğretim Üyesi olmak üzere toplam 14 akademisyen alacak

Detaylı bilgi,İzmir Demokrasi Üniversitesi

KTO Karatay Üniversitesi ise Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü için 1 Arş. Görevlisi alımı yapacak

Detaylı bilgi,KTO Karatay Üniversitesi

,

Bir yorum bırakın