BES’ ten Katılımcılara Yenilik

0

Vatandaşların uzun vadede birikim yapmalarını kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) katılımcılar için bir kolaylık getirildi.

Geçtiğimiz yıllarda istihdam edilen vatandaşların uzun vadeli tasarrufta bulunabilmelerine imkân sağlamak için uygulamaya konulan Bireysel Emeklilik Sistemi’nde katılımcıların sistemden çıkmalarının önüne geçilebilmesi adına bir yenilik yapıldı. Bu doğrultuda katılımcıların sistemden çıkmalarının önüne geçilebilmesi adına katılımcılara birikimlerinin bir kısmın nakit olarak çekebilme imkânı getirildi.

Gündelik ihtiyaçlarını karşılama noktasına sıkıntı çeken ödemeler dengesinin vatandaşları zorladığı bu dönemde vatandaşlara sağlık, evlilik, eğitim, mülk sahibi olma gibi ihtiyaçlar nedeniyle bireylere sistemden çıkmadan birikimlerinin bir kısmını çekme olanağı tanınacak.

Özel Sektör ve Kıdem Tazminatı Konuları Da Kapsama Alındı

Bireysel emeklilikteki otomatik katılım sistemi, sistemde kalış süresi ve fon tutarını artıracak şekilde yeniden düzenlenecek ve bireysel hesaplara dayalı kurulacak Kıdem Tazminatı Fonu ile entegre edilecek.
Dayanıklı tüketim mallarıyla eğitim, tatil gibi harcama kalemleri için bankalarda harcama kalemi grubuna özel birikim hesapları oluşturulacak ve bu birikimler kullanılarak gerçekleştirilen harcamalarda ilgili ürünler için vergisel teşvikler uygulanacak.

Bu doğrultuda, geçen yıl yüzde 26,5 olan yurt içi tasarrufların gayrisafi yurt içi hâsıla içindeki payının plan sonunda yüzde 30,3’e, BES katılımcı sayısının 11,6 milyondan 15,2 milyona, BES fon tutarının da 96,3 milyar liradan 296 milyar liraya çıkarılması hedefleniyor.

Aynı zamanda getirilen bu yenilikle özel sektör yatırımlarının da kolaylaştırılacağı bir düzenlemeye de gidilecek. Planda yer alan cari açığın finansmanına yönelik hedefler doğrultusunda da özel sektör yatırımını kolaylaştıracak temel bir düzenlemenin yanı sıra öngörülebilirliği, şeffaflığı artıracak, yatırımcı güvenini pekiştirecek, aleyhe hükümlerin geçmişe yürümezliğini garanti altına alacak, yatırımların hızlanmasının önündeki engelleri kaldıracak kapsamlı bir mevzuat yenileme çalışması yapılacak.

Bir yorum bırakın