Toros Üniversitesi 66 Akademisyen Alacak

0

Toros Üniversitesi akademisyen alım ilanı yayınladı. Akademik personel alımı başvuru detayları belli oldu.

Toros Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Resmi Gazete ve üniversitenin kendi internet sayfası üzerinden yapılan duyuruya göre 66 akademisyen alımı yapacak.

Toros üniversitesi 22 si Öğretim Elemanı ve 44 ü Öğretim Üyesi olmak üzere bağlı birimlerinde görevlendirilmek üzere toplam 66 akademisyen alımı yapacağını duyurdu.

Üniversite Rektörlüğü tarafından yapılan duyuruya göre 22 Öğretim Elemanı için özel şartların yanı sıra adaylarda aranan genel şartlar ve istenen belgeler aşağıda yer almaktadır.

Genel Şartlar ve İstenen Belgeler;

 • Başvuru Dilekçesi (http://www.toros.edu.tr/icerik/insan-kaynaklari-daire-baskanligi-akademik-idari-personel-basvuru)
 • YÖK formatlı Özgeçmiş
 • Diploma Örnekleri (Aslı Gibidir Onaylı) (Lisans, Yüksek Lisans ve İlan şartında isteniyorsa Doktora diploması)
 • ALES sonuç belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı
 • YDS / YÖKDİL veya muadili dil sonuç belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı
 • Lisans transkript belgesi (Asıl ya da onaylı kopyası)
 • Nüfus Cüzdanı Onaylı Örneği
 • 2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
 • Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis veya en az 1 yıl süreli tecil belgesi)

Ayrıca başvuruda bulunacak adayların istenilen belgeleri başvuru süresinin bitiş günü saat 17.00’a kadar “Toros Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, Bahçelievler Kampusu 1857 Sokak No.12 33140 Yenişehir Mersin” adresine ulaştırmaları gerekmekte. Postada geciken evrakların sorumluluğu adaylara ait olup eksik evrak gönderen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak.

Yapılan Ön Değerlendirme sonuçları ise www.toros.edu.tr adresinden Yazılı Sınav yeri ve saati ile birlikte duyurulacak.

Başvuru Süreci;

Başvuru Başlama Tarihi: 13 Temmuz 2019

Birimlere Göre Son Başvurma Tarihleri;

Meslek Yüksekokulu: 29 Temmuz 2019

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu:29 Temmuz 2019

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi: 29 Temmuz 2019

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi:19 Ağustos 2019

Birimlere Göre Ön Değerlendirme Tarihleri;

Meslek Yüksekokulu: 30 Temmuz 2019

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu:30 Temmuz 2019

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi: 01 Ağustos 2019

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi:21 Ağustos 2019

Yazılı Sınav Tarihleri;

Meslek Yüksekokulu: 02 Ağustos 2019

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu:02 Ağustos 2019

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi:27 Ağustos 2019

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi: 05 Ağustos 2019

Sonuç Açıklama Tarihi;

Meslek Yüksekokulu: 06 Ağustos 2019

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu:06 Ağustos 2019

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi:29 Ağustos 2019

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi: 08 Ağustos 2019

44 Öğretim Üyesi Alımı İçin Genel Koşullar ve Başvurma Süreci;

Toros Üniversitesi tarafından aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanununa bağlı ve tam zamanlı olarak profesör, doçent ve Dr. öğretim üyesi kadrosunda çalıştırılmak üzere alımı yapılacak toplam 44 akademisyen için aranan genel koşullar ve istenen belgeler ise şu şekilde,

Başvuru Tarihi;

13 Temmuz 2019 Tarihinden itibaren 20 gün içinde başvuru evraklarının teslim edilmiş olması gerekmekte.

Başvuru Koşulları;

 • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23, 25. ve 26. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerindeki genel koşulları taşıyor olmak.
 • 5772 sayılı Kanun uyarınca belirlenmiş olan Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde yazılı şartları taşıyor olmak. (link: https://www.toros.edu.tr/dosya/243/dokuman/2019-04-19-Tu-GNSDD-051–Toros-universitesi-Akademik-Yukseltilme-ve-Atanma-olcutleri.pdf)
 • Eğitim Öğretim dili İngilizce olan bölümlere başvuracak olan adayların 23.03.2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesinin 7. fıkrasının (b), (c) ve (ç) bendindeki şartları taşıyor olması gerekmektedir.

Başvuru İçin İstenen Belgeler;

 • Başvuru dilekçesi,
 • Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
 • YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
 • Onaylı nüfus cüzdanı sureti,
 • Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin aslı veya resmi onaylı örnekleri,
 • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
 • Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütlerinin eki olan puanlama tablosu (aday tarafından doldurulmuş ve imzalanmış olarak gönderilecektir.)

Link:https://www.toros.edu.tr/dosya/243/dokuman/2019-04-19-Tu-GNS-DD-051–Toros-universitesiAkademik-Yukseltilme-ve-Atanma-olcutleri.pdf

 • Yabancı dil (İngilizce) yeterliliği için, aşağıdaki koşuldan en az birini sağladığını gösteren belge; (Eğitim Öğretim dili İngilizce olan bölümler için – bilgi www.toros.edu.tr)

a) Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının anadili olması.

b) Öğretim elemanının lisans veya doktora öğreniminin tamamını öğretimin verileceği dilin anadil olarak konuşulduğu ülkede bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması.

c) Öğretimin verileceği dilin resmî dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ve ülkenin resmî dilinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının birinde toplamda en az bir yıl (iki yarıyıl) öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş olması, bu durumu ilgili yükseköğretim kurumundan resmî olarak belgelendirmiş olması ve ilgili yükseköğretim kurumundan ayrılmasının üzerinden en fazla iki yıl geçmiş olması.

ç) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgarî seksen puanla başarılı olması. (Çalışılan yükseköğretim kurumundan ayrılan ve iki yıldan fazla öğretim elemanlığına ara verenlerin başka bir yükseköğretim kurumuna öğretim elemanı olarak geçişinde de söz konusu merkezi yabancı dil sınav puanlarına ilişkin belgeleri ilgili merkezi sınavın geçerlilik süresine göre yeniden ibraz etmeleri gerekir.)

 • Profesör adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. Maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 6 adet dosyayı,
 • Doçent adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 14. Maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı,
 • Dr. Öğr. Üyesi adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 8. Maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı başvuru evrakları ile birlikte ilanın Resmi Gazete yayın tarihinden itibaren 20 gün içinde “Toros Üniversitesi Rektörlüğü, Bahçelievler Kampusu, 1857 Sokak No 12, Yenişehir 33140, MERSİN” adresine şahsen teslim edilmesi gerekmekte.

Yayınlar için hazırlanacak dosyaların PDF formatında CD ile teslim edilmesi tercih edilmekte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir yorum bırakın