Zorunlu Trafik Sigortası’nda Değişiklik Yapıldı

0

Hazine ve Maliye Bakanlı tarafından Zorunlu Trafik Sigortasında değişiklik yapıldı.

Kamuoyunda Zorunlu Trafik Sigortası olarak bilinen Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında yapılan değişiklik Resmi Gazete’ de yayımlandı.

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2 madde üzerinde değişiklik/düzenleme yapıldı.

İlk olarak söz konusu yönetmeliğin araç değiştiriminde hasarsızlık indiriminin aynı tür yeni araçta da devam etmesini düzenleyen 11 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırıldı.

Yürürlükten kaldırılan 11 inci maddenin ikinci fıkrası şu şekilde;

“(2) İşleten, sahip olduğu yeni araca ilişkin bilgileri sigorta şirketine bildirir. İşletenin sahip olduğu hasarsızlık indirim hakkı aynı türdeki araçlar için devam eder. İşletenin farklı türde araç edinmesi halinde prim basamağı 5 inci maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenir. Hakkında prim artırımı uygulanan işleten için düzenlenecek yeni sözleşmede prim basamağı kaldığı yerden devam eder.”

Resmi Gazete’ de bu maddenin 1 Eylül 2019 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırıldığı ilam edilirken,

Eklenen Madde;

Yine aynı yönetmeliğin  “Riskli Sigortalılar Havuzu Çalışma Esasları” bölümünde (Ek 4) 1 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklendi.

“Trafik sigortasına ilişkin kamu hizmet alımları kapsamında, gizlilik ve güvenlik gerekçesiyle; trafik tesciline tabi olmayan araçlara ilişkin poliçeler ve sigortacılık prensipleri çerçevesinde basamak tespitinin yapılamadığı poliçeler Havuz kapsamı dışındadır.”

Eklenen bu madde ise yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

 

Resim Schwoaze tarafından Pixabay‘a yüklendi

Bir yorum bırakın