Kayıpları Bulma ve İstediklerine Kavuşma Duası

0

Bir eşya veya herhangi bir şeyi kaybolduğu zaman ya da sevilen kişiye kavuşmak için okunacak dua.

Bir şeyini kaybeden kimse; 114 kere

”Ya câmiun nâsi li yevmin lâ raybe fîh, İcma ala dalleti ” diye dua etse kaybettiği şeyi bulur.

“Ey hakkında şüphe olmayan bir günde insanları bir araya toplayacak Ulu Allah! Beni filan şeyle yahut filan kimseyle buluştur”

Bu esmanın ebced değeri Kuran-ı Kerim surelerinin adedi kadardır yani 114. Ayrıca Cebrail, Azrail, Mikail, İsrafil adlı 4 büyük meleğin isimlerinin de baş harflerini içermektedir. Bu yüzden oldukça etkilidir.

El Cami esmasını günlük zikir olarak sürekli hale getiren kimse isteklerine kavuşur.

El Cami esmasını her gün 118 kez zikreden kişi aşık olduğu kişiye, sevdiklerine ve istediklerine kavuşur.

Bir yorum bırakın