11 Üniversite 196 Akademisyen Alımı

0

11 Üniversite tarafından farklı birimlerinde görevlendirilmek üzere toplamda 196 Öğretim Üyeleri ve Öğretim Görevlileri alımı yapılacağı ilan edildi.

 • Afyon Kocatepe Üniversitesi; 13 Araştırma Görevlisi, 10 Öğretim Görevlisi olmak üzere 23 Öğretim Elemanı

Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanı alımı yapacak

Detaylı BilgiAfyon Kocatepe Üniversitesi

 • Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi;6 Araştırma Görevlisi, 6 Öğretim Görevlisi olmak üzere 12 Öğretim Elemanı,

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi, Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu, İslami İlimler Fakültesi, Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu, Rektörlük, Dalaman Sivil Havacılık Yüksekokulu, Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi, Milas Veteriner Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Turizm Fakültesi birimlerinde görevlendirilmek üzere; 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alımı yapacak.

Detaylı BilgiMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

 • Maltepe Üniversitesi;1 Profesör Dr., 3 Dr. Öğretim Üyesi , 3 Araştırma Görevlisi, 4 Öğretim Görevlisi olmak üzere 11 Akademisyen,

Maltepe Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi, Meslek Yüksekokulu, 2547 sayılı Kanun ve T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim üyeleri ile

Hemşirelik Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu,  Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi birimlerinde görevlendirilmek üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. ve 33. Maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alımı yapacak.

Detaylı BilgiMaltepe Üniversitesi

 • İstanbul Gedik Üniversitesi; 3 Profesör Dr., 5 Dr. Öğretim Üyesi, 2 Araştırma Görevlisi olmak üzere 10 Akademisyen.

İstanbul Gedik Üniversitesi, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu “Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alımı yapacak.

Detaylı Bilgiİstanbul Gedik Üniversitesi

 • İstanbul Aydın Üniversitesi; 3 Doçent Dr., 7 Dr. Öğretim Üyesi olmak üzere 10 öğretim üyesi,

İstanbul Aydın Üniversitesi, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu “Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Tıp, Güzel Sanatlar, Fen-Edebiyat, İletişim, Eğitim, Fakültelerine, Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu ve Yabancı Diller Yüksekokulu’na öğretim üyesi alımı yapacak.

Detaylı Bilgiİstanbul Aydın Üniversitesi

 • Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi; 1 Profesör, 2 Doktor Öğretim Üyesi, 3 Öğretim Görevlisi, 4 Araştırma Görevlisi olmak üzere 10 akademisyen,

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce), Mimarlık Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Sanat ve Tasarım Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği birimlerinde görevlendirilmek üzere;  Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltme Yönetmeliği ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine gereğince, Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak.

Detaylı BilgiAlanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi

 • Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi; 34 Dr.Öğretim Üyesi, 3 Doçent olmak üzere 37 Öğretim Üyesi,

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2547 sayılı Kanun ve Üniversitenin Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alımı yapacak.

Detaylı BilgiAfyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi

 • Yaşar Üniversitesi; 2 Profesör Dr., 8 Doçent Dr., 8 Dr. Öğretim Üyesi olmak üzere 18 Akademisyen,

Yaşar Üniversitesi, 2547 sayılı Kanun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitenin kendi yönergeleri doğrultusunda 4857 sayılı İş Kanununa hükümlerine tabi Öğretim Üyeleri alımı yapacak.

Detaylı BilgiYaşar Üniversitesi

 • Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi;12 Araştırma Görevlisi, 17 Öğretim Görevlisi, olmak üzere 29 Öğretim Elemanı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanı alımı yapacak.

Detaylı BilgiZonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

 • İskenderun Teknik Üniversitesi; 2 Doktor Öğretim Üyesi

İskenderun Teknik Üniversitesi Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi ile Turizm Fakültesi’ nde görevlendirilmek üzere öğretim üyesi alacak. Müracaatlar ve Atamalar; 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ek Koşulları ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince yapılacak.

Detaylı Bilgiİskenderun Teknik Üniversitesi

 • Beykent Üniversitesi; 3 Profesör, 3 Doçent, 25 Doktor Öğretim Üyesi,3 Öğretim Görevlisi olmak üzere 34 Akademisyen

Beykent Üniversitesi,  2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Fen-Edebiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik – Mimarlık Fakültesi, Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu bünyesine çeşitli alanlarda tam zamanlı 31 Öğretim Üyesi ile;

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca 3 Öğretim Görevlisi alımı yapacak.

Detaylı BilgiBeykent Üniversitesi

Toplam 196 Akademisyen alımı yapılacak.

 

Bir yorum bırakın