Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

0

Ankara Hacı Bayram Üniversitesi Resmi Gazete üzerinden yapmış olduğu duyuru ile bağlı akademik birimlerinde görevlendirilmek üzere 9 akademisyen alımı yapacak.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi yapacağı  öğretim üyesi alımlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. 24. ve 26. Maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi hükümleri  doğrultusunda olacağını duyurdu.

Üniversite tarafından akademisyen alımı yapılacak birimler ve adaylarda aranan özel şartlar;

1- Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı Doçent 1 kişi,

Aranan özel şart: Tarih eğitimi alanında doçent unvanına sahip olmak; tarih dersi öğretim programları, yerel tarih eğitimi ve müze eğitimi konularında çalışmaları olmak.

2- Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1 kişi

Aranan özel şart: 19. yüzyıl ilk yarısında Osmanlı Anadolu coğrafyasının kentsel yapısı üzerine çalışmaları olmak.

3-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Dili Anabilim Dalı Profesör 1 kişi

Aranan özel şart: Eski Türkçe ve Başkurt Türkçesi arasında karşılaştırmalı çalışmaları olmak

4-Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Doçent 1 kişi

Aranan özel şart: Ses bilim ve ses bilgisi konularında çalışmaları olmak

5-Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doçent 1 kişi

Aranan özel şart: Aile arabuluculuğu, sorumluluk hukuku ve kira hukuku konularında çalışmaları olmak.

6-Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1 kişi

Aranan özel şart: Rekabet hukuku ve ticaret unvanları konularında çalışmaları olmak.

7-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1 kişi

Aranan özel şart: İş gücü piyasaları ve regülasyonları ile hane halkı harcamaları konularında çalışmaları olmak.

8-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü Ekonometri Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1 kişi

Aranan özel şart: Ekonometri alanında doktora yapmış olmak, multimoora ve bulanık c-ortalama yöntemleri ile ülke riski alanında çalışmaları olmak.

9-Tapu Kadastro Yüksekokulu Tapu Kadastro Bölümü Tapu Kadastro Anabilim Dalı Doçent 1 kişi

Aranan özel şart: Yatırım amaçlı gayrimenkullerin muhasebeleştirilmesi ve inşaat muhasebesi konularında çalışmaları olmak.

Şartlarını sağlayan adaylar arasından toplamda 9 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu.

Üniversite rektörlüğü tarafından verilen ilanda başvuruda bulunacak adaylarda aranan kriterler ve istenen belgeler şöyle açıklandı;

Başvuracak Adaylardan İstenen Belgeler:

 • Başvuru dilekçesi (http://personel.hacibayram.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe), özgeçmiş, yabancı dil belgesi, yayın listesi, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılanlar dâhil) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyası.

Profesör Kadrolarına Başvuracak Adaylar için:

1- Başvuru Dosyasına Eklenecek Belgeler:

 • Doçentlik Belgesi,

2-Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası:

 • Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi ’ne uygunluk beyan formu (http://personel.hacibayram.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan form)
 • İlgili form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyasını, (fiziki olarak dosya hazırlanacaktır.)

3-Yayın Dosyası:

 • Adayların özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ve doçentlik sonrası yaptığı bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren 6 (altı) adet fiziki dosya teslim edilecektir.

Doçent Kadrolarına Başvuracak Adaylar için:

1- Başvuru Dosyasına Eklenecek Belgeler:

 • Doçentlik belgesi,

2-Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası:

 • Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi ‘ne uygunluk beyan formu (http://personel.hacibayram.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan form)
 • İlgili form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyasını, (fiziki olarak dosya hazırlanacaktır.)

3-Yayın Dosyası:

 • Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamına ait bilgi ve belgeleri içeren 4 (dört) adet fiziki dosya teslim edilecektir.

Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuracak Adaylar için:

1- Başvuru Dosyasına Eklenecek Belgeler:

 • Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen denklik belgesi) (Onaylı),

2-Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası:

 • Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi ‘ne uygunluk beyan formu (http://personel.hacibayram.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan form)
 • İlgili form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyasını, (fiziki olarak dosya hazırlanacaktır.)

3-Yayın Dosyası:

 • Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doktora belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren 4 (dört) adet fiziki dosya ilgili

Dekanlık/Yüksekokula teslim edilecektir.

Başvuru Tarihi ve Başvuru Yerleri;

 1. Başvurular, 22/07/2019 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde alınacaktır.
 2. Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi ‘ne uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
 3. Profesör ve doçent adayları Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı’na, doktor öğretim üyesi adayları ise ilgili Dekanlığa başvurularını şahsen yapacaklardır.
 4. Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Profesör ve kadro unvanı Doçent olanlar müracaat edemez.
 5. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 6. İlana ve sürece ilişkin bilgiler http://personel.hacibayram.edu.tr internet adresinde yayımlanacaktır

Bir yorum bırakın