Eğitimin Yarısı Dijitalleşecek

0

Son yıllarda teknolojide yaşanan olağanüstü gelişmeler ve bu gelişmelerin giderek hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesi birçok alan ve sektörün kendisini yenilemesini gerekli kılmaktadır. Teknolojideki bu hızlı değişime ayak uydurması gereken alanların başında şüphesiz eğitim gelmektedir.

Teknolojideki baş döndürücü ilerlemeler zaman ve mekân sınırlaması olmaksızın insanların bilgiye ulaşmasını kolay hale getirmektedir. Bu noktada eğitime düşen görev önemini daha da artırmaktadır.

Ortaya çıkan bu dönüşümsel süreç hakkında değerlendirmelerde bulunan Atılım Üniversitesi Uzaktan Eğitim ve Eğitim Teknolojileri Koordinatörü Yücel Tekin, yaşanan değişimlerin uzaktan eğitim konusunda ciddi ilerleme sağlayacağına dikkat çekti.

Uzaktan eğitimdeki artışın örgün eğitime göre oranla 2 kat fazla olduğunu ifade eden Yücel Tekin, her bölüm için uzaktan eğitimin mümkün olmadığını ancak birçok bölümün uzaktan eğitim için uygun olduğunu, bundan ötürü üniversitelerdeki bölümlerin yarısının 5 yıl içinde çevrimiçi olarak okutulacağını belirtti.

Sınıf Kavramı Kaybolacak

Açıklamalarına devam eden Tekin, ilerleyen dönemlerde sınıfların duvarlarının buharlaşacağına dikkat çekerken, çalışma koşullarından dolayı iş hayatında olan insanların uzaktan eğitimi daha çok tercih ettiğini ifade etti. Tekin aynı zamanda öğrencilerin çalışırken eğitimlerini devam ettirme isteklerinin ön planda olduğunu belirtirken dijitalleşmenin eğitime hız kazandıracağını vurguladı.

Sözlerine bazı rakamlar vererek devam eden Tekin “Yükseköğretim Kurulu (YÖK) rakamlarına baktığımızda öğrenci sayıları örgünde yıllık yüzde 10 oranında artarken, uzaktan eğitimde bu sayı yıllık yüzde 26’lar civarına ulaştı. Örgün öğrenci sayısına göre uzaktan eğitim öğrenci sayıları iki kat artıyor. Uzaktan eğitimin yüzde 65’ini yüksek lisans öğrencileri oluşturuyor. Yüzde 35’i ön lisans ve geri kalanları ise yaklaşık yüzde 6’sını da lisans programları oluşturuyor. Ancak Türkiye’de tezli yüksek lisans henüz uzaktan eğitimde yok” değerlendirmelerinde bulundu.

 

 

 

Bir yorum bırakın