Emniyet Mensupları Kıyafet Yönetmeliği Değişti

0

Emniyet Hizmetleri Sınıfı’nda görev yapmakta olan personellerin kıyafet yönetmeliği değişti.

Emniyet Hizmetleri Sınıfı mensuplarının kıyafet yönetmeliği 20 Temmuz 2019 tarihli ve 30837 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yayımlanan yönetmeliğe göre bekçilerin görev yaparken giymeleri için verilen bot daha önce siyah renkteyken bu tarihten itibaren kahverengi olarak değiştirildi. Ancak çarşı ve mahalle bekçilerinin söz konusu siyah botları kullanım sürelerinin sonunda değiştirilecek.

Yapılan Değişiklik;

MADDE 1 – 15/8/2007 tarihli ve 26614 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “, bel kemeri, ayakkabı ve bot” ibaresi “ve bel kemeri” olarak değiştirilmiş, aynı cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinin (10) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan “Siyah” ibareleri “Polisler için siyah, çarşı ve mahalle bekçileri için kahverengi” olarak değiştirilmiştir.

“Ayakkabı ve bot polisler için siyah, çarşı ve mahalle bekçileri için kahverengi renktedir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Çarşı ve mahalle bekçileri için ayakkabı ve bot renkleri

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğe göre çarşı ve mahalle bekçilerine kullanması için kahverengi renkte ayakkabı ve bot verilinceye kadar, siyah renkli ayakkabı ve botlar kullanılır. Ayrıca çarşı ve mahalle bekçilerine verilen siyah ayakkabı ve botun kullanım süresi dolmadan kahverengi ayakkabı ve bot verilmez.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1/I ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

 

Bir yorum bırakın