Marmara Üniversitesi 10 Öğretim Üyesi Alımı

0

Marmara Üniversitesi  bağlı akademik birimleri için 10 akademisyen alımı yapacağını açıkladı.

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Resmi Gazete aracılığı ile Fen-Edebiyat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne aşağıda belirtilen Bölüm, Anabilim Dalı ve Programlarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca ve Üniversitenin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.

Üniversite tarafından yapılan duyuruya göre alımı yapılacak kadrolara başvuru koşulları şu şekilde;

Alımı yapılacak Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adaylar;

Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesi ile birlikte, özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 6 takım başvuru dosyasını PDF formatında CD veya Taşınabilir Belleğe aktararak ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmekte.

Doçent kadrosu Daimi statüde olup atanmak isteyenler;

Özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını PDF formatında CD veya Taşınır Belleğe aktarılarak dilekçeleri ile birlikte ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Üniversitenin Senato Kararına istinaden; doçentlik kadrolarına başvuranlardan, doçentlik unvanını Üniversitelerarası Kurulca sözlü sınava tabi tutulmadan almış olan adaylar; müracaat ettikleri doçent kadroları için Üniversitelerarası Kurulca oluşturulacak jüri üyelerince sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Bu sınavdan başarılı olamayan adayların kadro atamaları yapılmayacak.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar;

Özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını PDF formatında CD veya Taşınır Belleğe aktarılarak dilekçeleri ile birlikte ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birime şahsen başvurmaları gerekmekte.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmakta. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmekte.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından öğretim üyesi alımı yapılacak olan birimler, alım yapılacak kadro unvanı, boş olan kadro sayısı ile adaylarda aranan özel şartlar;

1-Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı Profesör 1

Adaylarda aranan özel şart: Doktora ve Doçentliğini Cumhuriyet Tarihi alanında yapmış olup, Milli Mücadele ve Devrimler alanlarında nitelikli bilimsel çalışmalar yapmış olmak,

2-Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı, Doçent 1

Adaylarda aranan özel şart; Doktora ve Doçentliğini Yeniçağ Tarihi alanında yapmış olup, Yeniçağ Osmanlı Şehir Tarihi ve İskan Hareketleri alanlarında nitelikli bilimsel çalışmalar yapmış olmak,

3- Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı, Doçent 1

Adaylarda aranan özel şart; Doktorasını ve Doçentliğini Ortaçağ Tarihi alanında yapmış olup, Selçuklu Müesseseleri, İslam Nümizmatik ve Epigrafisi alanlarında nitelikli bilimsel çalışmalar yapmış olmak,

4- Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı, Doçent 1

Adaylarda aranan özel şart; Doktorasını Yakınçağ Tarihi alanında yapmış olup, Osmanlı İktisat ve Mali Tarihi alanlarında nitelikli bilimsel çalışmalar yapmış olmak,

5- İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, İslam Tarihi Anabilim Dalı, Doçent 1

Adaylarda aranan özel şart; İslam Tarihi ve Sanatları (İslam Tarihi) alanında Doçent olmak,

6- Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Sağlık Politikaları Anabilim Dalı, Profesör, 1

Adaylarda aranan özel şart; Yönetim ve Organizasyon Doktorası olan, Yönetim ve Strateji alanında Doçent unvanı olan, Sağlık Hizmetlerinde İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi konularında çalışmalar yapmış olmak,

7- Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Hastane İşletmeciliği Anabilim Dalı, Profesör,1

Adaylarda aranan özel şart; Yönetim ve Organizasyon Doktorası olan, Yönetim ve Strateji alanında Doçent unvanı olan, Hastane İşletmeciliği alanında nitelikli bilimsel çalışmalar yapmış olmak,

8- Sağlık Bilimleri Fakültesi,  Sağlık Yönetimi Bölümü, Sağlık Politikaları Anabilim Dalı, Doçent, 1

Adaylarda aranan özel şart; Yönetim ve Strateji Doçentliği unvanını almış olmak, Hastane Yönetimi alanında Yöntem Bilim ve Biyoistatistik konularına hakim, proje deneyimine sahip olmak.

9- Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Kardiyopulmoner Fizyoterapi Rehabilitasyon Anabilim Dalı,  Doçent, 1

Adaylarda aranan özel şart; Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Kardiyoloji) Doktora programı mezunu olmak. Göğüs Cerrahisinde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında Doktora çalışması yapmış olmak,

10- Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları Programı, Dr. Öğretim Üyesi, 1

Adaylarda aranan özel şart; Doktorasını Hemşirelik Esasları Anabilim Dalında tamamlamış ve Doktora sonrası sahada çalışmasını sürdürüyor olmak,

 

Bir yorum bırakın