Sözleşmeli Öğretmen Atamalarında Değişiklik

0

Sözleşmeli Öğretmenlerin Tercih Sayısı Değişti

Sözleşmeli Öğretmenlerin İstihdamına İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte yapmış olduğu değişiklik Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

MEB tarafından alımı yapılacağı duyurulan 20 bin sözleşmeli öğretmenin 30 Temmuz 2019 tarihinden itibaren 5 Ağustos 2019 tarihine kadar yapması gereken tercih sayısı Resmi Gazete’ de yayınlanan yönetmelik değişikliği ile artırıldı.

Bakanlık tarafından Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte yer alan Atama başvurusu ve tercihler ile ilgili 14. Maddesinin 2. Fıkrasında sözleşmeli öğretmenliğe atanma isteğinde bulunan adayların 20 olan tercih hakkı yeni düzenlemeyle artırılarak 40 tercih yapabilme hakkına çıkarıldı.

Yapılan değişiklikle sınav sonuçlarında başarılı olan adayların 5 Ağustos 2019 tarihine kadar tercihte bulunmaları gerekmekte olup atamaların sonuçları ise 9 Ağustos 2019 tarihinde duyurulacak.

İlgili yönetmelikte yer alan Atama başvurusu ve tercihler başlıklı 14. Maddenin 2. Fıkrası değişiklik yapılmadan önce;

“(2) Sözleşmeli öğretmenliğe atanma isteğinde bulunanlara en fazla 20 tercih hakkı verilir. Adaylar başvurularında, tercihleri dışına atanmayı kabul edip etmediklerini de belirtir. Tercihleri dışında atanmayı kabul etmediğini beyan eden adayların tercihlerine yerleştirilemedikleri takdirde atamaları yapılmaz.”

Olarak yer alırken, Resmi Gazete’ de ilgili madde ile ilgili olarak yapılan düzenleme şu şekilde yayınlandı.

“Millî Eğitim Bakanlığından:

Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 – 3/8/2016 tarihli ve 29790 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “20” ibaresi “40” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

.

Bir yorum bırakın