Avrasya Üniversitesi 275 Akademik Personel Alımı Yapacak

0

Avrasya Üniversitesi Resmi Gazete üzerinden üniversiteye bağlı farklı akademik birimleri için akademisyen alımı yapacağını duyurdu.

Avrasya Üniversitesi, Üniversiteye bağlı birimlerinde boş olan kadroları için 233’ ü Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi, 27’ si Öğretim Görevlisi ve 15’i Akademisyen olmak üzere toplam 275 akademisyen alımı yapacak.

Başvuruda bulunmak isteyen adaylarda aranan şartlar, alım yapılacak kadro ve sayısı ile başvuru sürecini içeren ilanın metni aşağıda yer almaktadır.

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik Esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz aylık yönünden “4857 sayılı İş Kanunu” hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuruda Gerekli Belgeler;

Profesörler: 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak ve başvurdukları bölümü belirten dilekçeleri, ekinde son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, doçentlik belgesi, yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Doçentler: Üniversitelerarası Kurulun Doçentlik başvuruları için uygulamaya koyduğu asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak koşulu ile başvurdukları bölümü belirten dilekçe, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, nüfus cüzdan örneği ile 2 (iki) adet fotoğraf, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Doktor Öğretim Üyeleri: 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesindeki şartları sağlamaları gerekmekte olup, başvurdukları kadroyu ve yabancı dilini belirten dilekçe, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile varsa ÜDS veya KPDS sonuç belgelerini, özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4(dört) takım halinde vereceklerdir.

Yabancı dil sınav yeri ve tarihi ilgili birimlerce daha sonra tespit edilip adaylara ayrıca bildirilecektir.

Öğrenim belgesini yurt dışından almış olanların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gerekmektedir. Başvurular bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde, Avrasya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılacaktır.

Öğretim Üyesi alımlarında ilan edilen şartları sağlayan kişileri çalıştırıp çalıştırmamakta, çalıştıracak ise işe başlama tarihinin belirlenmesi kurumumuzun tasarrufundadır.

Sağlık Bilimleri Fakültesi;

Beslenme ve Diyetetik Bölümü; Profesör 2 kişi, Doçent 2 kişi, Dr. Öğr.Üyesi 2 kişi

Aranan Nitelik; Beslenme ve Diyetetik, Tıbbi Biyokimya, Gastroentroloji veya Gıda Mühendisliği (Besin Hijyeni ve Teknolojisi alanında doktora yapmış olmak.

Sağlık Yönetimi Bölümü; Profesör 1 kişi, Doçent 1 kişi, Dr. Öğr.Üyesi 2 kişi

Aranan Nitelik; Sağlık Yönetimi, Yönetim Bilimleri, Bilişim veya Hukuk, Hemşirelik veya Eczacılık alanında lisans mezunu olup, bu alanların birinde doktora yapmış olmak

Hemşirelik Bölümü; Profesör 2 kişi, Doçent 3 kişi, Dr. Öğr.Üyesi 3 kişi

Aranan Nitelik; Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olup, halk sağlığı hemşireliği, çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği, Cerrahi Hemşireliği, kadın sağlığı ve hemşireliği, psikiyatri hemşireliği, iç hastalıkları hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.

Hemşirelik Bölümü; Profesör 2 kişi, Doçent 2 kişi, Dr. Öğr.Üyesi 2 kişi

Aranan Nitelik; Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak ve Anatomi alanında doktora yapmış olmak.

Çocuk Gelişimi Bölümü; Profesör 2 kişi, Doçent 2 kişi, Dr. Öğr.Üyesi 2 kişi

Aranan Nitelik; Temel Eğitim Bölümünde (Sınıf Eğitimi – Okul Öncesi) doktora yapmış olmak

Çocuk Gelişimi Bölümü; Profesör 2 kişi, Doçent 2 kişi, Dr. Öğr.Üyesi 2 kişi

Aranan Nitelik; Klinik Psikoloji veya Psikoloji alanında doktora yapmış olmak ve Özel Eğitim veya Eğitim Bilimleri alanında çalışmaları bulunmak

Çocuk Gelişimi Bölümü; Profesör 2 kişi, Doçent 2 kişi, Dr. Öğr.Üyesi 2 kişi

Aranan Nitelik; Çocuk Gelişimi ve Eğitimi veya Çocuk Sağlığı ve Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

Çocuk Gelişimi Bölümü; Profesör 2 kişi, Doçent 2 kişi, Dr. Öğr.Üyesi 2 kişi

Aranan Nitelik; Tıp Fakültesi mezunu olup Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzmanlığını yapmış olmak

Spor Bilimleri Bölümü; Profesör 2 kişi, Doçent 2 kişi, Dr. Öğr.Üyesi 2 kişi

Aranan Nitelik; BESYO Mezunu olmak ve Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

Ebelik; Profesör 2 kişi, Doçent 2 kişi, Dr. Öğr.Üyesi 2 kişi

Aranan Nitelik; Ebelik Bölümü lisans mezunu olup, Ebelik alanında doktora yapmış olmak.

Ebelik; Profesör 2 kişi, Doçent 2 kişi, Dr. Öğr.Üyesi 2 kişi

Aranan Nitelik; Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği, Aile Hekimliği alanında uzmanlığını tamamlamış olmak

Ebelik; Profesör 2 kişi, Doçent 2 kişi, Dr. Öğr.Üyesi 2 kişi

Aranan Nitelik; Tıp Fakültesi Mezunu olup uzmanlığını Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında yapmış olmak,

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü; Profesör 3 kişi, Doçent 3 kişi, Dr. Öğr.Üyesi 3 kişi

Aranan Nitelik; Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ortopedi ve Travmatoloji, Romatoloji, Nöroloji, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Kardiyoloji, Anatomi, Fizyoloji veya Spor Hekimliği alanlarından birinde ihtisas yapmış olmak

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü; Profesör 2 kişi, Doçent 2 kişi, Dr. Öğr.Üyesi 2 kişi

Aranan Nitelik; Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktora yapmış olmak

Odyoloji Bölümü; Profesör 2 kişi, Doçent 1 kişi, Dr. Öğr.Üyesi 2 kişi

Aranan Nitelik; Odyoloji Bölümü lisans mezunu olmak veya Tıp Fakültesi mezunu olup Kulak, Burun, Boğaz ihtisası yapmış olmak

Sosyal Hizmet Bölümü; Profesör 2 kişi, Doçent 1 kişi, Dr. Öğr.Üyesi 2 kişi

Aranan Nitelik; Sosyal Hizmet, Psikoloji, Hukuk, Yönetim Bilimleri veya Sosyoloji alanlarından birinde doktora yapmış olmak.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu;

Gastronomi ve Mutfak Sanatları; ; Profesör 2 kişi, Doçent 2 kişi, Dr. Öğr.Üyesi 2 kişi

Aranan Nitelik; Gıda Mühendisliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Yiyecek İçecek İşletmeciliği alanında doktora yapmış olmak

Gümrük İşletme; Profesör 2 kişi, Doçent 2 kişi, Dr. Öğr.Üyesi 2 kişi

Aranan Nitelik; Gümrük İşletme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Lojistik, İşletme veya İktisat alanlarından birinde doktora yapmış olmak

Fen Edebiyat Fakültesi;

Psikoloji; Profesör 2 kişi, Doçent 2 kişi, Dr. Öğr. Üyesi 2 kişi

Aranan Nitelik; Tıp Fakültesi mezunu olup Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzmanlığını yapmış olmak.

Psikoloji; Profesör 2 kişi, Doçent 2 kişi, Dr. Öğr. Üyesi 2 kişi

Aranan Nitelik; Psikoloji veya PDR alt dallarından bir tanesinde doktora yapmış olmak

İngiliz Dili ve Edebiyatı; Profesör 2 kişi, Doçent 2 kişi, Dr. Öğr. Üyesi 2 kişi

Aranan Nitelik; İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Mütercim Tercümanlık lisans mezunu olmak ve belirtilen alanların birinde doktora yapmış olmak.

Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi;

Bilgisayar Mühendisliği; Profesör 2 kişi, Doçent 2 kişi, Dr. Öğr. Üyesi 2 kişi

Aranan Nitelik; Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri alanında doktora yapmış olmak

Elektrik-Elektronik Mühendisliği; Profesör 2 kişi, Doçent 2 kişi, Dr. Öğr. Üyesi 2 kişi

Aranan Nitelik; Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Elektrik ya da Elektrik mühendisliği alanında doktora yapmış olmak

Gıda Mühendisliği; Profesör 2 kişi, Doçent 2 kişi, Dr. Öğr. Üyesi 2 kişi

Aranan Nitelik; Gıda mühendisliği, Gıda Bilimleri veya Gıda Teknolojisi alanında doktora yapmış veya bu alanda çalışmalar yapıyor olmak

İnşaat Mühendisliği; Profesör 2 kişi, Doçent 2 kişi, Dr. Öğr. Üyesi 2 kişi

Aranan Nitelik; Yapı alanında doktora yapmış olmak

İnşaat Mühendisliği; Profesör 2 kişi, Doçent 2 kişi, Dr. Öğr. Üyesi 2 kişi

Aranan Nitelik; Yapı Malzemesi veya Yapı İşletmesi alanında doktora yapmış olmak

İnşaat Mühendisliği; Profesör 2 kişi,  Doçent 2 kişi, Dr. Öğr. Üyesi 2 kişi

Aranan Nitelik; Ulaştırma alanında doktora yapmış olmak

İnşaat Mühendisliği; Profesör 2 kişi, Doçent 2 kişi, Dr. Öğr. Üyesi 2 kişi

Aranan Nitelik; Hidrolik alanında doktora yapmış olmak

İnşaat Mühendisliği; Profesör 2 kişi, Doçent 2 kişi, Dr. Öğr. Üyesi 2 kişi

Aranan Nitelik; Geoteknik alanında doktora yapmış olmak

Makine Mühendisliği; Profesör 2 kişi, Doçent 2 kişi, Dr. Öğr. Üyesi 2 kişi

Aranan Nitelik; Makine Mühendisi olmak ve Termodinamik alanında doktora yapmış olmak veya Doçent Unvanı almış olmak.

Makine Mühendisliği; Profesör 2 kişi, Doçent 2 kişi, Dr. Öğr. Üyesi 2 kişi

Aranan Nitelik; Makine Mühendisi olmak ve Konstrüksiyon ve İmalat veya Enerji alanında doktora yapmış olmak veya Doçent Unvanı almış olmak

Makine Mühendisliği; Profesör 2 kişi, Doçent 2 kişi, Dr. Öğr. Üyesi 2 kişi

Aranan Nitelik; Makine Mühendisi olmak ve Makine Teorisi ve Dinamiği veya Makine Teorisi alanında doktora yapmış olmak veya Doçent Unvanı almış olmak.

Makine Mühendisliği; Profesör 2 kişi, Doçent 2 kişi, Dr. Öğr. Üyesi 2 kişi

Aranan Nitelik; Makine Mühendisi olmak ve Mekanik alanında doktora yapmış olmak veya Doçent Unvanı almış olmak

Harita Mühendisliği; Profesör 2 kişi, Doçent 2 kişi, Dr. Öğr. Üyesi 2 kişi

Aranan Nitelik; Harita Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

Mimarlık; Profesör 1 kişi, Doçent 1 kişi, Dr. Öğr. Üyesi 2 kişi

Aranan Nitelik; Yapı Bilgisi, Restorasyon ve Mimarlık Tarihi alanlarından birinde Doktora yapmış olmak.

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi;

Uluslararası İlişkiler; Profesör 2 kişi, Doçent 2 kişi, Dr. Öğr. Üyesi 2 kişi

Aranan Nitelik; Siyaset Bilimi, Türkiye ve Türk Dünyası, Uluslararası Politika, Uluslararası Hukuk, Uluslararası Örgütler veya Bölgesel Politikalar alanlarından birinde doktora yapmış olmak

Maliye; Profesör 2 kişi, Doçent 2 kişi, Dr. Öğr. Üyesi 2 kişi

Aranan Nitelik; Mali Hukuk, Mali İktisat veya Maliye alanında doktora yapmış olmak

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi; Profesör 2 kişi, Doçent 2 kişi, Dr. Öğr. Üyesi 2 kişi

Aranan Nitelik; Yerel Yönetim ve Kent Sosyolojisi, Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi alanlarından birinde doktora yapmış olmak

İşletme; Profesör 2 kişi, Doçent 2 kişi, Dr. Öğr. Üyesi 2 kişi

Aranan Nitelik; Yönetim ve Organizasyon, Muhasebe ve Finansman, Üretim Yönetimi, Pazarlama veya Ticaret Hukuku alanlarından birinde doktora yapmış olmak

Başvuru Adresi: Avrasya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, Adnan Kahveci Mah., Rize Cad. No: 226 Pelitli/TRABZON Tel: +90 462 334 64 44-45-47 rektorluk@avrasya.edu.tr

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu;

Çocuk Gelişimi; ALES 70 Puan, Öğretim Görevlisi 2 kişi

Aranan Özel Şartlar; Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi Bölümü Lisans Mezunu olmak ve bu alanlardan birinde yüksek lisans yapmış olmak.

İş ve Uğraşı Terapisi; ALES 70 Puan, Öğretim Görevlisi 2 kişi

Aranan Özel Şartlar; Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Ergoterapi Bölümü Lisans Mezunu olmak ve bu alanlardan birinde yüksek lisans yapmış olmak.

Odyometri; ALES 70 Puan, Öğretim Görevlisi 1 kişi

Aranan Özel Şartlar; Odyoloji veya İşitme Engelliler Öğretmenliği bölümü Lisans Mezunu olmak ve bu alanlardan birinde yüksek lisans yapmış olmak.

İlk ve Acil Yardım; ALES 70 Puan, Öğretim Görevlisi 1 kişi

Aranan Özel Şartlar; Tıp Fakültesi veya Hemşirelik lisans mezunu olmak ve sağlık alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Diş Protez Teknolojisi; ALES 70 Puan, Öğretim Görevlisi 1 kişi

Aranan Özel Şartlar; Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak Lisans Mezunu olmak ve alanında yüksek lisans yapmış olmak

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu;

Gastronomi ve Mutfak Sanatları; ALES 70 Puan, Öğretim Görevlisi 2 kişi

Aranan Özel Şartlar; Gıda Mühendisliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği veya Konaklama İşletmeciliği alanlarından birinde yüksek lisans yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi;

Ebelik; ALES 70 Puan, Öğretim Görevlisi 1 kişi

Aranan Özel Şartlar; Ebelik lisans mezunu olup alanında yüksek lisans yapmış olmak

Hemşirelik; ALES 70 Puan, Öğretim Görevlisi 2 kişi

Aranan Özel Şartlar; Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak ve hemşirelik alanında yüksek lisans yapmış olmak

Beslenme ve Diyetetik; ALES 70 Puan, Öğretim Görevlisi 2 kişi

Aranan Özel Şartlar; Beslenme ve Diyetetik alanında yüksek lisans yapmış olmak

Mühendislik Mimarlık Fakültesi;

Bilgisayar Mühendisliği; ALES 70 Puan, Öğretim Görevlisi 2 kişi

Aranan Özel Şartlar; Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak

Fen Edebiyat Fakültesi;

İngiliz Dili ve Edebiyatı; ALES 70 Puan, YDS 80 Puan, Öğretim Görevlisi 2 kişi

Aranan Özel Şartlar; İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim Tercümanlık veya İngilizce Öğretmenliği lisans mezunu olmak ve bu alanlardan birinde yüksek lisans yapmış olmak

MYO;

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik; ALES 70 Puan, YDS 80 Puan, Öğretim Görevlisi 2 kişi

Aranan Özel Şartlar; İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim Tercumanlık veya İngilzce Öğretmenliği lisans mezunu olmak ve bu alanlardan birinde yüksek lisans yapmış olmak

Grafik Tasarım; ALES 70 Puan, Öğretim Görevlisi 2 kişi

Aranan Özel Şartlar; Grafik Tasarım, Grafik Bölümü lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde yüksek lisans yapmış olmak.

Yapı Denetim; ALES 70 Puan, Öğretim Görevlisi 1 kişi

Aranan Özel Şartlar; İnşaat Mühendisliği veya Yapı Öğretmenliği lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde yüksek lisans yapmış olmak

Lojistik; ALES 70 Puan, Öğretim Görevlisi 1 kişi

Aranan Özel Şartlar; Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Lojistik Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik, Uluslararası Lojistik Yönetimi, Uluslararası Lojistik veya Ulaştırma ve Lojistik Bölümlerinin birinden Lisans mezunu olmak ve bu alanların birinden tezli yüksek lisans yapmış olmak. (ALES:70)

Sosyal Hizmet; ALES 70 Puan, Öğretim Görevlisi 1 kişi

Aranan Özel Şartlar; Sosyoloji anabilim dalında yüksek lisans yapmış olmak

Aşçılık; ALES 0 Puan, Öğretim Görevlisi 2 kişi

Aranan Özel Şartlar; Gastronomi ve Mutfak Sanatları veya Yiyecek İçecek İşletmeciliği lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde yüksek lisans yapmış olmak veya lisans mezuniyetinden sonra belgelendirmek kaydıyla alanında en az 2 yıl iş tecrübesine sahip olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi;

İşletme; ALES 70 Puan, YDS 50 Puan, Araştırma Görevlisi 1 kişi

Aranan Özel Şartlar; İşletme lisans mezunu olmak

Uluslararası İlişkiler Bölümü; ALES 70 Puan, YDS 50 Puan, Araştırma Görevlisi 1 kişi

Aranan Özel Şartlar; Uluslararası İlişkiler alanında lisans mezunu olmak

Kamu Yönetimi; ALES 70 Puan, YDS 50 Puan, Araştırma Görevlisi 1 kişi

Aranan Özel Şartlar; Kamu Yönetimi alanında lisans mezunu olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi;

Hemşirelik; ALES 70 Puan, YDS 50 Puan, Araştırma Görevlisi 1 kişi

Aranan Özel Şartlar; Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak, hemşirelik alanında yüksek lisans yapmış ya da yapıyor olmak

Beslenme ve Diyetetik; ALES 70 Puan, YDS 50 Puan, Araştırma Görevlisi 2 kişi

Aranan Özel Şartlar; Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu olup, alanında yükseklisans yapıyor olmak veya Göçmenlerin Beslenmesi ile ilgili çalışma yapmak

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu;

Gastronomi ve Mutfak Sanatları; ALES 70 Puan, YDS 50 Puan, Araştırma Görevlisi 1 kişi

Aranan Özel Şartlar; Gıda Mühendisliği lisans mezunu olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi;

İnşaat Mühendisliği; ALES 70 Puan, YDS 50 Puan, Araştırma Görevlisi 1 kişi

Aranan Özel Şartlar; İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora yapıyor olmak

Bilgisayar Mühendisliği; ALES 70 Puan, YDS 50 Puan, Araştırma Görevlisi 2 kişi

Aranan Özel Şartlar; Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmış veya yapıyor olmak.

Makine Mühendisliği; ALES 70 Puan, YDS 50 Puan, Araştırma Görevlisi 2 kişi

Aranan Özel Şartlar; Makine Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmış veya yapıyor olmak

Harita Mühendisliği; ALES 70 Puan, YDS 50 Puan, Araştırma Görevlisi 2 kişi

Aranan Özel Şartlar; Harita Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmış veya yapıyor olmak

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu;

Gümrük İşletme; ALES 70 Puan, YDS 50 Puan, Araştırma Görevlisi 1 kişi

Aranan Özel Şartlar; Gümrük İşletme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Lojistik Yönetimi, İktisat veya İşletme lisans mezunu olup bu alanlardan birinde yüksek lisans yapıyor olmak.

Öğretim Görevlisi/ Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylardan istenen evraklar:

 • Dilekçe (Avrasya Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben başlamak üzere, başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim adresleri (adres, telefon No, e-mail vs. açıkça belirtilecektir.)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 • YÖK Formatlı özgeçmiş,
 • Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri,
 • Lisans/Lisansüstü Transkript fotokopileri,
 • Lisans/Lisansüstü Diploma ve Transkript Mezuniyet Belgeleri için E-Devlet üzerinden alınacak çıktı,
 • ALES Sonuç Fotokopisi,(Öğretim Görevlisi Kadrosuna Başvuracak adaylar ALES sınavından en az 70 puan almış olmak.)
 • Yabancı Dil Sınavı Sonuç Fotokopisi, (Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programına Başvuracak Adaylar için) YDS ve dengi sınavlardan en az 80 puan almış olmak.
 • İki Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),
 • Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
 • Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)
 • İş Tecrübesi istenen ilanlarda SGK Hizmet dökümü sunulması gerekmektedir.
 • Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi.
 • Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi,
 • Öğretim Görevlisi/ Araştırma Görevlisi alımlarında ilan edilen şartları sağlayan kişileri çalıştırıp çalıştırmamakta, çalıştıracak ise işe başlama tarihinin belirlenmesi kurumumuzun tasarrufundadır.

Başvurular bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde, Avrasya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılacaktır.

Adres: Adnan Kahveci Mah. Rize Cad. No: 226 61010 Pelitli/ TRABZON Tel: 0462 334 64 44

 • Yabancı Dil Sınavı Sonuç Fotokopisi, (Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programına Başvuracak Adaylar için) YDS ve dengi sınavlardan en az 80 puan almış olmak.
 • İki Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),
 • Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
 • Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)
 • İş Tecrübesi istenen ilanlarda SGK Hizmet dökümü sunulması gerekmektedir.
 • Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi.
 • Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi,
 • Öğretim Görevlisi alımlarında ilan edilen şartları sağlayan kişileri çalıştırıp çalıştırmamakta, çalıştıracak ise işe başlama tarihinin belirlenmesi kurumumuzun tasarrufundadır.

Başvurular bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde, Avrasya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılacaktır.

Adres: Adnan Kahveci Mah. Rize Cad. No: 226 61010 Pelitli/ TRABZON Tel: 0462 334 64 44

Bir yorum bırakın