Atama Kararnameleri Resmi Gazete’ de Yayımlandı

0

Çok sayıda atama kararı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

25 Temmuz 2019 tarihli atama kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu doğrultuda Milli Eğitim Bakanlığında 3 Genel müdürün asaleten kararnamesi çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığında 8 genel müdür ve genel müdür yardımcısı görevden alındı. DHMİ Genel Müdürlüğüne atama yapıldı. TEDAŞ’ta 3 Genel Müdür yardımcısı görevden alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığında 2 Genel müdür ataması yapıldı. 5 Kültür ve Turizm il müdürü görevden alındı.

Yüksek Hakem Kurulu

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 54 üncü maddesi gereğince Yüksek Hakem Kurulu asıl üyeliğine Uğur Kızılca, yedek üyeliklerine ise Mevlüt Sadi Su ve Alaaddin Coşkun atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri GÜLAY görevden alınarak, boşalan Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne Kemal Varın NUMANOĞLU atandı.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürü Kemal ŞAMLIOĞLU görevden alınmış, boşalan Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğüne Muammer YILDIZ atandı.

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İsmail ÇOLAK atandı.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkam Veysel ERDEL görevden alınmış ve bu suretle boşalan Strateji Geliştirme Başkanlığına Mehmet Fatih LEBLEBİCİ atandı.

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Talim ve Terbiye Kurulu üyeliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Halil İbrahim KAHRAMAN, Hüseyin ŞİRİN, Toper AKBABA, Bahri ATA ve Ortaöğretim Genel Müdürü Ercan TÜRK atandı.

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Bilgi işlem Dairesi Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Özgür TÜRK atandı.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanı Özcan DUMAN görevden alınarak yeine İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığına Umut GÜR atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı

Tarım ve Orman Bakanlığı; – Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Muharrem SELÇUK, – Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Salih ÇELİK, – Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcısı Necati TULGAR, – Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet ÖZGÜN, – Personel Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emin GÜVEN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 4 üncü maddeleri gereğince görevden alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı-Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Mustafa GÖZÜKARA, – Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Hayrettin YILDIRIM, – Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin AKBAŞ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alındı.

TEDAŞ

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları Mustafa TAŞDEMİR, Mehmet ÖZTÜRK ve Şaban Fatih GÖKKAYA 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Şeyh Abdurrahman ÇELİK görevden alınarak yerine Telif Hakları Genel Müdürlüğüne Dr. Hurşit Ziya TAŞKENT atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Veysel KAZAN atandı

5 Kültür ve Turizm İl Müdürü Ataması

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan; – Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Sümeyra ŞENGÜL, – Kilis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Cuma ÖZDEMİR, – Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Veli ŞEN, – Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Çetin ŞİŞMAN, – Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Zekeriya BİNGÖL, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü

2019/215 Vakıflar Genel Müdürlüğü; – Vakıflar Meclisi Üyeliğine, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Ali HÜRATA, – Genel Müdür Yardımcılığına Erol ÖKTEN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atandı.

DMO Yönetim Kurulu Üyelikleri

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Yakup TEKİN ve Selçuk SEVİNÇ atandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları Ali KARATAŞ ve Mustafa YILDIRIM 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alındı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mustafa ÇELİK atandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünde açık bulunan I. Hukuk Müşavirliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Süleyman OKÇU atandı.

DHMİ Genel Müdürlüğü

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hüseyin KESKİN atandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan İş Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcıları Çağıl Özge GÜRGEN, Fatih Burak İZCİ, Fatih SÜTÇÜ ve Sinem KAYA 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan iş Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren iş Müfettiş Yardımcıları Embiya YILDIRIM ve Erhan EDİŞ 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan İş Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcıları Fevzi YAVUZ, Mehmet Fatih ARSLAN, Nebile AKTAŞ, Ömer Bağrım BAYRAM ve Pınar ÇAĞLAR 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan iş Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcıları Ahmet Aykut AKTAŞ, Ahmet ŞAHİN, Burcu KOÇARSLAN, Cemal ULUSAL, Cumhur Kutay ERBAYAT, Elif KÖRGÜT, Hakan DOĞAN, Haşan Kuzey ÜNÜVAR, Kadir ÖZÇİFT, Kutluhan EKİCİ, Mehmet Melih KOÇAK, Melih Ünsal KAYA, Mesut SAYAR, Nazlı KOCA YILMAZ ve Zekeriya Sezgin BİRSURED 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atandı.

 

 

 

Bir yorum bırakın