Merkez Bankası Personel Alımı

0

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan ilanda lisans mezunu 25 memur alımı yapılacağı belirtildi. Başvuru şartları, tarihleri ve diğer detaylar haberimizin devamında.

Merkez Bankası yayınlamış olduğu ilan doğrultusunda kurumun Bilişim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde tam zamanlı ve kadrolu istihdam edilmek üzere lisans mezunu 25 bilgisayar mühendisi alımı gerçekleştirecek.

Başvuru Şartları

– 01.01.1987 ve daha sonra doğmuş olmak.

– Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına alınacak kişilerde aranan genel şartları sağlamak.

– En az dört yıllık eğitim veren Türkiye veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarının bilgisayar mühendisliği lisans eğitimini tamamlamış olmak.

– Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde yapılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işe alım sınavlarının komisyon mülakatı aşamasında elenmemiş olmak.

– Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde yapılan; Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) en az 70 İngilizce puanı veya Test of English as a Foreign Language Internet-Based Test sınavından (TOEFL-iBT) en az 84 puan almış olmak.

– Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde yapılan; Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) en az 80 KPSSP1 puanı veya Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) en az 80 sayısal puan veya GRE sınavından en az 156 sayısal puan veya GMAT sınavından en az 585 puan almış olmak.

Yazılı Meslek Sınavı (14 Eylül 2019)

Yazılı meslek sınavı klasik yöntemle Ankara’da ve aşağıdaki konularda yapılacak:

  • Bilgisayar ve İnternet Programlama
  • Yazılım Mühendisliği
  • İşletim Sistemleri
  • Veri Yapıları ve Algoritmalar
  • Sistem Geliştirme ve Modelleme
  • Veri Tabanı Sistemleri ve SQL Sorgulama
  • Bilgisayar Ağları
  • Bilgisayar ve Ağ Güvenliği Yazılı meslek sınavı 60 puan ve üzerinde olan ilk 75 aday (son adayla aynı puanı alan adaylar da dâhil) komisyon mülakatına çağrılacaktır. 3.Kişilik ve Yetkinlik Testleri (24-26 Eylül 2019) Komisyon mülakatı öncesinde, adaylara elektronik posta ile gönderilecek kişilik ve yetkinlik testleri uygulanacaktır.

Kişilik ve Yetkinlik Testleri (24-26 Eylül 2019)

Komisyon mülakatı öncesinde, adaylara elektronik posta ile gönderilecek kişilik ve yetkinlik testleri uygulanacaktır.

Komisyon Mülakatı (30 Ekim-3 Kasım 2019)

Komisyon mülakatında adaylar güncel sosyo-ekonomik konular ile mesleğin gerektirdiği konulara hâkimiyet yönünden değerlendirilecek, değerlendirme her bir komisyon üyesi tarafından 100 tam puan üzerinden yapılacak ve verilen puanların ortalaması alınarak adayın mülakat puanı bulunacaktır. Mülakat puanı 70 puan ve üzerinde olan her aday için 100 tam puan üzerinden verilen yazılı meslek sınavı puanı ile mülakat puanının ortalaması alınarak aday başarı puanı bulunacaktır. Aday başarı puanı sıralamasına göre belirlenen sayıdaki aday başarılı olmuş sayılacaktır.

Başvuru İşlemleri

Başvurular, 26.08.2019 tarihinden 03.09.2019 tarihi saat 17.30’a kadar Bankamız internet sitesi insan kaynakları sayfasından (insankaynaklari.tcmb.gov.tr), aşağıdaki belgeleri yüklemek suretiyle elektronik yolla yapacaklardır. Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

-Fotoğraf

-Diploma veya geçici mezuniyet belgesi

-Sınav Sonuç Belgesi (KPSS, ALES, GMAT veya GRE)

-Yabancı Dil Belgesi (YDS, E-YDS veya TOEFL iBT)

Bankaya Alınacak Kişilerde Aranacak Koşullar

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Kamu haklarından yasaklı olmamak.

Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre hüküm giymemek ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

Alım yapılacak kadronun gerektirdiği görevi devamlı olarak yapmasına engel olmayacak beden ve ruh sağlığına sahip olmak.

Başka bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak, böyle bir yükümlülüğü varsa bunu Bankada çalışarak yerine getirmesi hususunda izin almış ya da bundan doğacak borcu ödemeyi kabul etmiş olmak.

Bir yorum bırakın