Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Dev Yetki

0

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görev ve yetkilerine Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle yurt içinde veya yurt dışındaki şirketlere iştirak edebilme yetkisi verildi.

Resmi Gazete ’de bugün yayımlanan “Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile “Hazine’nin Cumhurbaşkanı kararı ile yurt içindeki ya da yurt dışındaki şirketlere iştirak etmesini sağlamak” yetkisi verildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görev ve yetkilerini belirleyen Cumhurbaşkanlığı Teşkilat Kararnamesinde kapsamında söz konusu Bakanlığın hali hazırdaki yetkilerine ek olarak; finansal piyasalara ilişkin yurt içi ve yurt dışı gelişmeleri izlemek, değerlendirmek, finansal sektörü geliştirici ve finansal istikrarı güçlendirici çalışmalar yapmak ve sigortacılık ve özel emeklilik sistemine ilişkin faaliyetleri düzenlemek, uygulamak, uygulamayı izlemek, denetimini yürütmek ve geliştirilmesine ilişkin esasları tespit etmek gibi yetkiler eklendi.

Bakanlıktan Yapılan Açıklama

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu yetki “hiç bir şekilde bir takım şirketlerin kurtarılması olmayıp, yapılmak istenen sadece 233 sayılı KHK’daki mevcut uygulama ile paralellik sağlanarak söz konusu işlemin Hazine ve Maliye Bakanlığı görevleri arasında sayılmak suretiyle görev ve yetki konusunun açıklığa kavuşturulmasıdır”  açıklamalarına yer verildi.

Bir yorum bırakın