Yargıtay’dan Kadın Çalışanlar İçin Çok Önemli Karar

0

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kadın işçileri yakından ilgilendiren çok önemli bir karara imza attı. Ayrıntılar haberimizin devamında.

Yargıtay, milyonlarca kadın çalışanı ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Yargıtay’ın almış olduğu karara göre kadın işçinin hamileliği sebebiyle iş akdini fesheden işveren bundan böyle ayrımcılık tazminatı ödeyecek. Hamile olduğu ileri sürülen bir çalışanın işvereni tarafından işten çıkarılması sonucu yapmış olduğu şikâyet üzerine harekete geçen mahkeme emsal bir karara imza attı.

İşte O Karar

Adil davranma ilkesi ışığında verilen kararda “İşverenin ayrım yapma yasağı, işçiler arasında keyfi biçimde ayrım yapılmasını yasaklamaktadır. Bununla birlikte eşit davranma borcu, tüm işçilerin hiçbir farklılık gözetilmeksizin aynı duruma getirilmesini gerektirmeyip, eşit durumdaki işçilerin farklı işleme tabi tutulmasını önlemeyi amaç edinmiştir. 4857 Sayılı İş Kanunu sistematiğinde, eşit davranma borcu, işverenin genel anlamda borçları arasında yerini almıştır. İşverence, işçiler arasında farklı uygulamaya gidilmesi yönünden objektif sebeplerin varlığı halinde eşit işlem borcuna aykırılıktan söz edilemez. Eşit davranma borcuna aykırılığı ispat yükü işçide olmakla birlikte, işçi ihlalin varlığını güçlü biçimde gösteren bir delil ileri sürdüğünde aksi işveren tarafından ispatlanmalıdır” hükmüne yer verildi.

 

 

 

Resim Boris Gonzalez tarafından Pixabay‘a yüklendi

Bir yorum bırakın