TÜBİTAK Güvenlik Görevlisi Alımı

0

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK) silahlı güvenlik görevlisi alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Detaylar haberimizin devamında.

TÜBİTAK, İŞKUR kamu iş ilanları ekranı üzerinden yeni bir iş ilanı yayınlayarak Ankara’da istihdam edilmek üzere silahlı güvenlik görevlisi alımı yapılacağını duyurdu. İŞKUR üzerinden yapılacak başvurular 23 Ağustos 2019 tarihine kadar devam edecek olup, başvuru yapacak adaylar başvurularını online olarak veya bulundukları yere en yakın İŞKUR şubesine giderek şahsen yapabilecek.

Başvuru Şartları

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

– Kamu haklarından mahrum bırakılmamış olmak.

– Görevini devamlı yapabilecek engel sağlık sorunu bulunmamak.

– Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Belgesine sahip olmak.

– Vardiyalı çalışma sistemine ve gece çalışması yapmaya engel durumu olmamak.

– Ankara’da ikamet etmek.

-Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet,irtikap,rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

 

 

 

Bir yorum bırakın