Sağlık için okunacak şifa duaları

0

İslam dininde üstünde titizlikle durulan konulardan en önemlilerinden biride sağlık konusudur. İslam dini sağlığı korumak için tüm tedbirlerin alınması ve tedavi yöntemlerine başvurulmasını dini bir görev olarak işaret eder.
İnsanların tedavi için yaşadığı zamanın tüm imkânlarının yanında manevi tedavinin de kullanılmasını öğütler.
Yazılan ve anlatılan tüm hadis, dua ve ayetlerde hastalık ve kötülüklere karşı ve bu kötü durumlarla baş etmek için Tanrı’ dan nasıl iyilik, sıhhat isteneceği belirtilmiştir.
İslam dininin Peygamberi Hz. Muhammed’ in de Allah’tan sağlık, iyilik için sürekli okuduğu belirtilen dua.

“Allahümme inni es’elüke’ l-‘afve ve’l- ‘ afiyete fi’d- dünya ve’l-ahirati.”

Anlamı ise şöyledir:

“Allahım senden dünya ve ahirette af, sağlık, sıhhat ve nimet istiyorum.”

Ağrıyan bir yeriniz varsa elinizi vücudun ağrıyan yerinin üzerine koyup üç kez Bismillah dedikten sonra yedi kez şu duanın okunması tavsiye edilmektedir.

“Eüzü billahi ve kudratihi min şerri ma ecidü ve uhaziru”

Anlamı ise:

“Hissettiğim ve sakındığım şeyin şerrinden Allah’a ve Allah’ın kudretine sığınırım”

Bu duaların yanı sıra Fatiha duası da en güzel şifa duası olarak belirtilir.

“Bismillahirrahmanirahim. Elhamdülillahi rabbi’l alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na’büdü ve iyyake neste’in. İhdine’s sırata’l müştekim. Sıratallezine en’amte ‘aleyhim. Gayrı’l mağdubi ‘aleyhim vela’d-dalin.”

Anlamı ise şöyledir:

“Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Hamd; bütün övgüler, şükürler âlemlerin rabbi olan Allah’a mahsustur. O Rahmandır, bütün kullarını sevgi ve merhametiyle kuşatır. Rahim’dir, kullarına karşı daima şefkatli ve merhametlidir. O,  (Din gününün) hesap gününün yegâne hâkimidir. Ya Rabbi! Biz Seni layık olduğun şekilde tanır, yalnız
Sana kulluk ederiz ve yalnız Senden yardım dileriz. Sen bizi doğru yola ilet. Nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanların ve saptıranların yoluna değil.”

Bu şifa dualarının yanı sıra Hz. Muhammed’in  Ebubekir Sıddık’a  her türlü kaza ve belaya karşı okuması için öğrettiği dua da şöyledir.

” Allahümme ya muizzü ya muzillü ya semi’u ya basiru ya mu’inü ya celilü ya cebbaru ya kadiru ya kahharu ya muntakimü. Ve sallallahu ‘ala hayri halkıhi Muhammedin ve alihi ecma’in. Bi rahmetike ya erhamerrahimin.

Anlamı ise şu şekilde ifade edilmektedir.

” Allah’ım! Ey izzet veren. ey zelil kılan, ey işiten, ey gören, ey yardım eden, ey nusret veren, ey Celil, ey Cebbar, ey Kadir, ey Kahhar, ey Müntakim! Allah, mahlukatının en hayırlısı olan Muhammed’e ve aline salat eylesin! Rahmetinle (kabul eyle) ey merhametlilerin en merhametlisi.”

Bu duanın beş kere okunması gerekmektedir.

 

 

 

Resim Afshad Subair tarafından Pixabay‘a yüklendi

Bir yorum bırakın