Son Dakika…Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlar Değişti

0

Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarında değişikliğe gidildi.

Merkez Bankası tarafından Resmi Gazete’ de yayımlanan Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ ile daha önce yüzde 1,40 olan Türk Lirası kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,25 olurken Türk Lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,55 olarak belirlendi.

Yine aynı tebliğde Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1 olurken yabancı para cinsinden kredi kart işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1.30 olarak yayımlandı

 

Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğin tam metni şu şekildedir.

 

28 Mart 2020 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31082
TEBLİĞ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

KREDİ KARTI İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK AZAMİ FAİZ ORANLARI

HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2016/8)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SAYI: 2020/10)

MADDE 1 – 12/11/2016 tarihli ve 29886 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2016/8)’in 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – (1) Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,25’tir.

(2) Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,00’dır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – (1) Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,55’tir.

(2) Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,30’dur.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – (1) Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi ve gecikme faiz oranları değişiklik yapılması halinde açıklanır.”

MADDE 4 – Bu Tebliğ 1/4/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim flyerwerk tarafından Pixabay‘a yüklendi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir yorum bırakın