Koronavirüs Acil Sağlık Hizmeti Kapsamına Alındı

0

Pandemik  hastalıklar için verilen sağlık hizmetleri  Resmi Gazete de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikle acil sağlık hizmeti kapsamına alındı.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğinde yapmış olduğu yeni düzenlemeyle daha önceki tebliğin 1.7 numaralı maddesinde yer alan “Acil Hal” tanımı değiştirilerek pandemi (çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen ad) olguları da acil sağlık hizmetleri kapsamına dahil edildi.

Yayımlanan bu tebliğle birlikte bugünden itibaren Koronavirüs tanı ve tedavisinde sunulan sağlık hizmetlerinde müracaat edilen sağlık kurum ve kuruluşlarında tedavi gören hastalarda, acil sağlık başvurularında sağlanan haklardan faydalanabilecekler.

Yapılan bu değişiklikle birlikte bundan sonra koronavirüs tedavisi gören hastalar muayene katılım payı ve ek ücret ödemeyecek ve tedavi için kullanılan ilaçları hastaneden temin edebilecekler.

Resmi Gazete’de söz konusu değişiklikle ilgili yayımlanan tebliğ şu şekilde.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.7 numaralı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “(*) Acil hal;” tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(*) Acil hal; ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığı veya başka bir sağlık kuruluşuna nakli halinde hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumlar ile pandemi süresince pandemi olgularına yönelik tanı ve tedavileri kapsamaktadır. Bu nedenle sağlanan sağlık hizmetleri acil sağlık hizmeti olarak kabul edilir.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 1.9.3 numaralı maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı fıkranın sonuna “ile bu işlemlere ilişkin sunulan sağlık hizmetlerinden.” ibaresi eklenmiştir.
“j) SUT eki EK-2/G Listesinde yer alan işlemler,”
“k) Pandemi süresince pandemi olgularının tanı ve tedavileri,”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 2.1.2.B numaralı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “tanımlı ilaçlar,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Sağlık Bakanlığı tarafından pandemi süresince hastanelerce temin edileceği bildirilen pandemi tedavisine yönelik ilaçlar,” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 2.4.4.H numaralı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “plazmaferez tedavileri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “immün plazma tedarik ve uygulama,” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 5 – Bu Tebliğin;
a) 3 üncü ve 4 üncü maddeleri 1/4/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
b) Diğer maddeleri ise yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

 

Resim Sumanley xulx tarafından Pixabay‘a yüklendi

Bir yorum bırakın