Şuan aranan: Sosyal Psikoloji

Grubu dönüştüren, değiştiren liderler (karizmatik lider) bu liderler izleyicilerin üzerinde olağandışı etki yapan liderler olarak kabul edilir.
0

Lider bir grubu ortak hedefe ulaşmak için harekete geçiren kimse Lider ve liderlik kavramları farklı…

Yetkin gruplarda tek bir bireyden daha iyi karar oluşturulur ancak bazen yeterli, donanımlı gruplarda yanlış karar verebilir buna yol açan iki süreç olabilir.
0

Gruplarda değişik görevler üstlenilir bunlardan biri de karar verme sürecidir. Yetkin gruplarda tek bir bireyden…

Steiner’ın grup görevleri sınıflandırması.
0

Bir grup tarafından yerine getirilecek görevde grubun performansını belirleyen birçok etken bulunmaktadır, grubun üretime ilişkin…

Grupların bazı ortak özellikleri vardır, gruplar üyeler üzerindeki etkilerini bu özellikler vasıtasıyla gerçekleştirirler, bunlar statüler, roller, normlar iletişim örüntüsü ve sargınlıktır
0

Grupların bazı ortak özellikleri vardır (yapısal özellikler), gruplar üyeler üzerindeki etkilerini bu özellikler vasıtasıyla gerçekleştirirler,…